Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Какви данъци дължим при продажба на недвижим имот?

Извадки от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
В сила от 01.01.2007 г.

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;…
26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;…
(2) Не се смята за доход:
1. полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество, реституирано по реда на нормативен акт;…

Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.

За доходите, придобити през 2007 г., ставките за данъка върху доходите са 3, в зависимост от размера на доходите – 20 %, 22% и 24 %.

Източник: www.imoti-varna.com

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии