Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Каква е разликата между „Запор”, „Възбрана” и „Запор върху вземания” ?

Решението ми да направя съвсем кратко пояснение, за разликите между тези три правни способа, е продиктувано от факта, че много често тези термини се употребяват неправилно. Това се случва не само в разговори между хора, но и в ефира на национални медии, а това вече е дразнещо. Абсолютно неправилно, е когато чуете примерна новина „съдия наложи възбрана върху четири луксозни лимузини собственост на Драган „Тиквеника” или „съдът запорира къщата палат на Хасан „Баклавата”. Тези мои два примера са напълно измислени, но за съжаление истинските са много. И преди да пристъпя към по-сериозно пояснение, ще ви кажа, че нито лимузините на Драган могат да бъдат възбранени, нито пък къщата на Хасан, може да бъде запорирана. Това е така, защото Запорът и Възбраната, като правни способи касаят различни видове вещи.
За да бъда по ясен първо ще поясня:

 

Какво е вещ (вещи) ?.

 

 

Под телесни вещи (или вещи в тесен смисъл на думата) разбираме самостоятелните веществени неща, с изключение на хората. Трябва да се знае, че по нашето право, хората са винаги правни субекти, а не вещи.
 

Също така, не е телесна вещ онова, на което липсва качеството вещественост. Следователно не са вещи разните видове енергии-топлина, светлина, електричество. Истина е, че те съществуват във външния свят, осезаеми са, могат да бъдат използвани, но независимо от всичко, те не са веществени и не могат да се смятат за телесни вещи.
Не са телесни вещи и нещата, които имат мислено съществуване- съчинения, музикални композиции, способи за работа, химически формули, търговско-индустриални марки.

 

В нашето право съществено значение има делението на вещите на движими и недвижими.

 

Недвижимите вещи (наричани недвижими имоти), са разграничените части от земната повърхност и всичко, което е свързано с тази повърхност и не може да се премества, ако не се разруши тази връзка.

 

Вещите, които не са свързани така със земната повърхност и могат да бъдат движени или сами се движат, са движимите вещи.

 

От краткото пояснение става ясно, че има два вида вещи:

 

Движими вещи-автомобили, телевизори, добитък, мебели и много  други до безброй.

 

Недвижими вещи-различни видове постройки, растения-вкоренени в земята, парцели земи и други.

А сега ще ви поясня разликата между правните способи „Запор” и „Възбрана”.

 

Запорът, касае и се налага само върху движими вещи на длъжника. Или казано на правен език, запорът е разпореждане на съдия-изпълнител, с което определена движима вещ на длъжника(лице което дължи) се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя(лице което има да взема, да получава от длъжника), като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея.

 

Възбраната, касае и се налага само върху недвижими вещи(недвижими имоти) на длъжника. Или, възбраната е разпореждане на съдия-изпълнител, с което определена недвижима вещ(недвижим имот) на длъжника, се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея.

 

Запор върху вземания на длъжника. Това е един по-особен правен способ. Ще дам най-обикновен пример, за да го поясня.
 

Представете си, че има едно лице длъжник, ще го именувам господин Х. Този длъжник дължи нещо на даден взискател. Но има и едно трето лице, което пък дължи на господин Х. В такъв случай съдията-изпълнител се разпорежда и задължава третото лице, да даде дължимото на взискателя, а не на господин Х. По този начин се цели решаването на правния спор. Длъжникът господин Х, няма да е повече длъжник, взискателят няма да има вземане от господин Х, а третото лице няма да е задължено на господин Х.

Или на правен език, запорът върху вземания на длъжника, е разпореждане на съдия изпълнителя, с което определено вземане на длъжника се предназначава за принудително  удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на третото задължено лице се забранява да плаща на длъжника.

 

Надявам се моето пояснение да ви е дало ясна представа, какви са спецификите и какви са разликите между-запор, възбрана и запор на вземания.

Петко Литов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Иво: 2015-02-17 06:58:22 |

Това ясно, ама какво става когато се продаде запорирана вещ /автомобил/ и чак когато новия собственик отиде в КАТ се разбира, че "движимата вещ" е била запорирана!? Благодаря!

Светла: 2013-12-22 18:22:57 |

Благодаря за информацията.

Светла: 2013-12-22 18:23:15 |

Благодаря за яснотата. Научих нещо ново.

ico: 2012-06-16 15:56:29 |

Малко уточнение; 1) Енергиите СА приравнени на движими вещи по нашето право; Чл. 110. Недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката. Всички други вещи, включително и енергията, са движими вещи. и 2) възбрана имаме и при лодките/корабите, не само в/у недвижимите вещи

Dimo: 2012-06-16 14:27:32 |

Благодаря за краткото и точно пояснение. Дали някой може да ми отговори какви последици би породила възбрана върху 1/4 от жилище?

Тони: 2012-06-16 14:27:32 |

Благодаря ви много за внесената яснота по този въпрос.Нямам нищо общо с правото и в интерес на истината, и аз бях разбрала обратното.

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии