Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Кадастър, регистър, граници на парцела – ходене по мъките или нормална процедура?

     

 

    Трудно е човек да намери имот, който да отговаря на всички изисквания, особено  във Варна. Много субективни и обективни фактори оказват влияние на това.
Проблемите се появяват поради няколко причини:
•    неуредените граници на част от имотите
•    някой специфични механизми на пазара
•    активното участие на инвеститори (строители), които превръщат един „зелен” парцел във висока, модерна сграда.
Ние ще се опитаме да хвърлим малко светлина в тази сложна ситуация и дано сме ви полезни.

 

    Определянето границите на един парцел се оказва трудна задача. Това е така, защото не всички имоти са в регулация. Кадастралните планове улесняват трасирането, но разлика от 2-3 метра води до допълнителни усложнения. Варна и цялото Черноморие имат дигитална кадастрална карта (както изисква ЕС), която улеснява действия в тази посока, но все пак…

 

    Кадастърът е регистър на поземлена собственост.

 

Включва кадастрални планове в мащаб, позволяващ установяването на границите и имената (кадастралните идентификатори) на отделните имоти – обект на кадастъра. Заедно с кадастралния план (кадастралната карта), се създава регистър с данните за имотите, който включва основанията за собственост или правата върху собствеността. В някой страни кадастърът съдържа информация за стойността на имотите, която може да се използва  при данъчното облагане, продажба или кредитиране.

 

 

 

Наред с кадастъра, който определя местоположението и характеристики на недвижимите имоти, се поддържа поземлен регистър. Съдържа кадастралния идентификатор, данни за субектите-носители на вещни права и видовете права или данни за актовете, които ги учредяват. Съвременните тенденции в развитието на кадастралните системи и системите за поземлена регистрация е обединяването на данни с цел да се характеризира пълното правното състояние на всеки обект на кадастъра - да е възможно определянето както на частните права и ограничения (защитени и нарушени територии, територии с конкретно предназначение и др.).

 

Всички планове и карти и свързаните с тях информационни системи, в които се отразяват данни за техническа инфраструктура, земни ресурси ,екология, природни явления и др. не са част от кадастъра.

 

Специфичното за кадастралната дейност и продукт е, че се документира местоположението, правата и ограниченията върху обектите на собственост.

 

Ивелина Бошнакова – отдел анализи на пазара в списание „ИМОТ ДНЕС”

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии