Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЩЕ ПОМАГАТ НА ВАРНЕНЦИ    Варненци имат възможност да се възползват от сравнително новата и малко известна у нас процедура по медиация. Това е споразумение извън съда, което спестява време и средства на страните и в повечето случаи постига добри резултати. Във Варна беше открит офис на медиатори от сдружение „ Мециация-България”, на ул. „В.Априлов” №1. В него работят седем  медиатори, които се грижат за бързото и лесно решаване на различни по характер спорове. Такива центрове има открити в цялата страна. Въпреки ефикасността на процедурата все още много малко българи  прибягват до нея. Вероятно това се дължи на факта, че хората не са запознати с нейната същност.      Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице - медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо за тях споразумение. Тя е възможност за бързо, евтино и ефикасно разрешаване на правни и неправни спорове. Провежда се в неформална обстановка и в удобно за страните време. При нея чувствата са толкова важни, колкото и фактите. Тя дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят взаимоoтношенията си. Медиаторът ръководи процедурата. Той улеснява общуването между спорещите и безпристрастно ги подпомага да открият същността на конфликта, да дефинират действителните си интереси и потребности, да предлагат и изследват всички възможности за разрешаване на спора, да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.

     Предложение за разрешаване на даден спор чрез медиация може да направи всяка от страните по него. Инициативата може да дойде и от съда или друг компетентен орган, където спорът е отнесен за решаване. Страните трябва да са съгласни да се търси разрешение чрез медиация. Те могат да се обърнат директно към медиатор или към медиаторска организация, която да им помогне в избора. Продължителността на процедурата зависи от естеството и сложността на спора и най-вече от поведението на спорещите. Практиката показва, че повечето конфликти се разрешават в рамките на един-два дни. По време на процедурата могат да присъстват и адвокати, представляващи интересите на спорещите. Страните се споразумяват предварително как да разпределят възнаграждението на медиатора и разноските по процедурата. Обикновено разходите се поделят наполовина. Заплащането на медиаторските услуги е много по-ниско от съдебните и арбитражните такси.
    Бизнесмените и предприемачите трябва да бъдат добре информирани за същността на медиацията.Тя ще им бъде от голяма полза при:
+ покупката и продажбата на имоти
+ намирането на парцел и неговото застрояване.
Първо, защото предвиденото действие ще става много по-бързо.
Второ, защото всички заинтересовани страни ще са доволни.
Трето процедурата е поверителна и напълно законна.
        С помощта на Проекта за реформа в търговското право съдии от окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Варна и София-област разработиха програма за насочване към медиация в рамките на висящ съдебен процес. В основата на програмата стои разбирането, че водеща в процедурата по медиация е волята на страните, като насочването от съда има препоръчителен характер и по никакъв начин не ограничава правото им на правосъдие.
Страните могат и без да уведомяват съда да пристъпят към медиация. Ако успеят да разрешат спора си, делото може да се прекрати, като ищецът оттегли или се откаже от иска. Както и ако страните представят на съда постигнатата спогодба и тя бъде одобрена като съдебна. Докато трае процедурата по медиация, страните могат по взаимно съгласие да спрат производството по делото в съда или да поискат следващото съдебно заседание да бъде насрочено за по-късна дата. Ако съдията прецени, че отнесеният към него спор е подходящ за медиация, Законът за медиацията го оправомощава да насочва страните към процедурата.
       Практиката показва, че все още за българина най-тежка е процедурата по подялбата и поставянето на граници на имота. В тези случаи ако се прибегне до медиатор - спорът ще бъде решен задоволително и за двете страни. Освен това тази процедура запазва добрия тон и в нея липсва агресия, което е и едно от условията за успешен край на спора.
Основен противник на медиацията са адвокатите, тъй като се опасяват, че медиаторите ще им отнемат клиентите. Съдебните такси са много по-високи от тези на медиаторите; продължителността на делото предполага допълнителни заплащания на адвоката.
При медиацията таксата и възнаграждението са значително по-ниски. Един спор може да бъде разрешен чрез медиаторна процедура за няколко часа или няколко дни, което води до намаляне на финансовите разходи до няколко пъти в сравнение със съдебна процедура. Медиаторът е длъжен неутрално и безприс¬трастно да ръководи процедурата и да не налага решение на спора. Поверителността по време на процедурата е задължителна.
Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците са конфиденциални - гласи изричен текст в Закона за медиацията. Търсете медиатори или медиаторни компании, защото те ще ви спестят време, средства и много нерви.

Ивелина БОШНАКОВА
Списание „ИМОТ ДНЕС”

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии