Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Изтече срокът за закупуване на конкурсна документация за “Алея Първа” във Варна

Изтече срокът за закупуване на конкурсната документация за участие в обявения от "Холдинг Варна" АД конкурс за изготвяне на проект за обемно-градоустройствено решение на "Алея Първа". Целта е да бъде избрано най-доброто технологично и функционално решение на инфраструктурните проблеми на крайбрежната зона, укрепването й, оформянето й като зона за отдих и развлечения, запазване чистотата на морската вода и осигуряване на трайна заетост на голям брой жители на Варна.
 

Конкурсните книжа са закупени от 37 проектантски екипа, 21 от които са архитектурни бюра и фирми от София, а 11 са от Варна. Документи са взели също немски, английски и италиански проектанти. Готовите идейни проекти трябва да бъдат предадени на "Холдинг Варна" АД до 17 часа на 30 октомври т.г., съобщиха от дружеството. Те задължително трябва да включват разработване на зони за удовлетворяване на всички възрастови и социални групи и осигуряване на равен достъп и възможности за използване на предоставените услуги на хората в неравностойно положение. Разработваната концепция за ОГР на територията да дава основните насоки за архитектурен стил на комплекса от сгради и да дава възможност за създаване на характерна и специфична атмосфера, съобразена с природните дадености, местоположението и традициите на региона. Изисква се осигуряване на максимум брой зони за почивка, максимално опазване на ценната растителност, обогатяване на ландшафта с местна и екзотична растителност, идеи за увеличаване на плажната ивица с технически съоражения, разположени в акваторията, които да обогатяват естетически средата. Концепцията за развитие на територията трябва да предвижда целогодишно ползване. При определяне на площите на отделните обекти трябва да се спазват разпоредбите на ЗУТ, Наредба 7, ЗУЧК и друга действаща нормативна база, поясняват от холдинга.
 

Всички допуснати за участие проектантски екипи ще представят публично пред варненската общественост своите идейни разработки и пространствени виждания за благоустрояване на крайбрежната зона.

 

Дружеството отправи покани за участие в конкурсното жури към следните експерти, специалисти, практици и общественици: арх. Венелин Жечев-зам-кмет на община Варна (за председател), арх. Петър Йорданов - главен архитект на община Варна, арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община, арх. Георги Минчев-ЕТ "Булис", проектант на ПУП на Приморски парк , арх. Димитър Стефанов-председател на САБ-Варна, проф. арх. Атанас Ковачев - декан на факултет "Екология и ландшафтна архитектура" към Лесотехническия университет-София, проф. Арх. Иван Никифоров д.арх.-ръководител на екипа, изготвящ проекта за нов ОУП на община Варна, арх. Калина Павлова-КМА-Варна, Кръстьо Кръстев- председател на Гражданско сдружение "Зелена Варна", инж. Йордан Йорданов-директор на "Геозащита", инж. Александър Витанов-инженер-комуникатор, Марин Митев-представител на акционерите, Людмил Икономов-управител на Консултантски център за устойчиво развитие "Геопонт-Интерком" ООД и Павел Митков - художник.
 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии