Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Изявление на Президента на Украйна за украино-руските газотранспортни преговори

През последното денонощие бяха изказани много оценки по случай преговорния процес по газовите въпроси, който се провежда днес между Украйна и Русия. Според мен, бяха направени много неадекватни изявления, които не отговарят на съдържанието и духа на тези преговори или доста тенденциозно изразяват своите позиции относително тенденциите, възникващи в рамките на работните преговори по тези или други въроси. Затова аз бих искал да се изкажа за същността на тези въпроси и да изложа позицията, от която украинската страна води тези преговори. Бих искал да започна с няколко от най-главните знакови неща.


Първа позиция.

Искам да засвидетелствам, че на 30 декември НАК «Нафтогаз Украйна» приключи изцяло плащанията за консумирания през 2008 г. газ, включвайки авансовия платеж за декември 2008 г. Този платеж беше осъществен на 30 декември, и Украйна смята своите задължения по сметките за консумиран газ през 2008 г. за изцяло изпълнени, както, между другото, беше предвидено от Меморанда между Правителстото на Руската Федерация и Кабинета на Министрите на Украйна.

Второ.

В едни или други изявления беше поставена под съмнение способността на Украйна да осигури гарантиран транзит на руски газ до европейския потребител. Бих искал да подчертая, че Украйна е поела международни задължения да осигури гаранция за транзита на руския газ до страните от Европейския Съюз. За нас това е голяма делова чест. Ние никога не сме формирали обстоятелства, които биха поставили под съмнение изпълнението от страна на Украйна на това задължение в една или друга сфера. Днес нямаме основание да твърдим обратното. От името на Украйна още веднъж искам да заявя, че Украйна е изпълнявала, изпълнява и ще изпълнява високите гаранции за транзита на руски газ за европейските потребители. За нас това е едно от фундаменталните международни задължения, ние го ценим, и безусловно го изпълняваме.

Трета позиция, която се отнася до самите обстоятелства на преговорите. Днес ние призоваваме всички страни, които взимат участие в разрешаването на въпросите, свързани с доставката на руски газ в Украйна през 2009 г. и транзитирането от страна на Украйна на руски газ до европейските потребители, към разбиране и толерантност – да не се поддават на шантаж и открито, с уважение един към друг, да изслушват взаимните позиции, да намират начини за постигането на взаимно приемливо решение. Ние изхождаме от това, че нашите преговори с руската страна трябва да се продължат в близките един-два дена и да приключат до 7 януари. Ние изхождаме от това, че страните вече достатъчно се обмениха с подходи, принципи и условия, които важно е да се отчетат при приключването на преговорния процес. Смятам, че ние сме близо до приемането на компромисното решение, и бих помолил и Руския Президент , и Руския Министър-председател, както и украинската страна, която на работно равнище взима участие в преговорите със своите колеги от «Газпром» на Руската Федерация, да направят всичко, което зависи от тях, за да могат тези преговори да приключат възможно най-бързо.
Сега няколко думи за това, как Украйна вижда основната проблематика на газовите преговори с Руската Федерация. Честно казано, става въпрос за две позиции: цената на руския газ, който ще се доставя в Украйна през 2009 г., и размера на тарифата за транзита на руския газ през украинска територия до европейските потребители.
Преди четири години цената на газта и размера на транзитната тарифа бяха предмет на едно споразумение. И в това има голяма логика, защото цената на газта и плащането на транзита са величини, които имат пряка кореспонденция. Колкото е по-висока цената на газта, толкова е по-висока и транзитната цена. Защото основните загуби при транзита на руски газ са загубите на технологически газ, който се използва за проката на около 110 милиарда руски газ годишно. Става дума някъде за шест-шест и половина милиарда технологически газ, който Украйна ежегодно закупува от Руската Федерация, изключително за да осигури транзитната технология. Затова имаше голяма логика в това с един меморандум и с един договор да се хармонизира цената на газа и транзитната цена.
Преди три години този принцип беше нарушен – цената се определя в рамките на един договор, цената за размера на транзитната тарифа се определя в рамките на друг договор. Ако се вземат последните три години, цената на руския газ се е повишила до 90 долара, след това до 130 долара, а през 2008 г. тази цена е била почти 180 долара. По такъв начин през последните три години цената на руския газ за украинския потребител е нараснала два пъти. В същото време цената на украинския транзит се вдигна от 1,6 щ.д. за хиляда кубика газ за 100 километра, до 1,7, или приблизително с 6 процента. Осъзнавайки нелогичността на този начин за хармонизация на интересите, в началото на 2008 г. между Президентите на Украйна и Русия беше постигната договореност, която се състоеше в това, че украинската и руската страна признават необходимостта от прехода към пазарни цени на газта и съответно на размера на тарифата за неговия транзит през територията на Украйна. Между Министър-председателя на Украйна и Министър-председателя на Русия беше подписан Меморандум, който именно формира основните принципи на взаимната политика в областта на определянето цената на газта и определянето на размера на транзитната тарифа. Основната част от това споразумение е това, че Украйна и Русия поемат отговорността в близките три години да преминат изключително към пазарни отношения, както по отношение на цените на на газта, така и по отношение на транзитната тарифа на руския газ към страните от Европейския Съюз и Европа. Изхождайки от това, украинската страна смята, че за основа на формирането на цените на газта през 2009 г. трябва да бъде взета европейската формула (както и предвижда Меморандумът), корегирана спрямо съответния каникулярен период за три години, както е отбелязано в Меморандума. Ако за 2009 г. разчетната средна годишна цена на газа в Германия е определена като 280 щ.д., то пазарната цена на границата между Русия и Украйна за 2009 г. трябва да се състави по следния начин. 280 щ.д. е цената на руския газ в Германия, тя намалява със сумата на стойността на транзита по територията на Чехия и Словакия - а това са 33 щ.д., и намалява със сумата от загубите по транзита в рамките на 1000 кубика по територията на Украйна – това са 22 долара. По този начин, корегираме 280 долара с транспортните разходи на Чехия, Словакия и Украйна, чиято сума е 55 долара, и стигаме до определянето на пазарната цена на руския газ на руско-украинската граница – това са 225 долара. Ако следваме заявлението на «Газпром», че се очаква средната цена на руския газ през 2009 г. за европейския пазар да е 300 долара, то съответно пазарната цена на територията на Украйна трябва да е около 245 долара. Взимаме под внимание предложението, направено от руската страна, която посочи 250 долара като цена, която би отговаряла най-оптимално на руските интереси. Според нас, 250 долара е пазарната европейска цена, към която Русия предлага да се премине още от 2009 г. Ние смятахме за целесъобразно въпреки всичко да се придържаме към текста и духа на Меморандума, подписан от Министър-председателите на Украйна и Русия, който предвижда съответен тригодишен каникулярен период, където приблизително за тези три години ние сме длъжни да излезем на цената на  газа с разчет на неговия прираст от 1/3 от цената, която днес се явява разлика между европейската цена и цената на газа в Украйна. По такъв начин, според нашите изчисления, ръководейки се от Меморандума и от договореностите за тригодишния преход към европейска пазарна цена, цената на газа през 2009 г. в Украйна трябва да се колебае от 204 до около 210 долара. Още веднъж повтарям – имаме предвид онзи намек на руската страна, който се състои в това, че се планира цената на руския газ в Украйна да е 250 долара за 1000 кубика, въпреки договореностите по Меморандума. Взимайки под внимание това, а също и онова, че размерът на транзита трябва да бъде сменен със сумата на онези нови загуби, които украинският транзитьор ще претърпи във връзка с увеличаването на базисната цена на газта, ние предлагаме на руската страна да премине съответно и към преразглеждане на тарифите.

 

Нашата логика е проста.


Първа позиция. Ако по отношение на 2008 г. цената на руския газ в Украйна е нараснала по предложение на Русия с около 30 процента до 250 долара за 1000 кубика, аналогична пропорция трябва да притърпи и тарифната политика. Украинската транзитна тарифа трябва също да се вдигне минимум с 30 процента и да състави около 2-2,2 долара за 1000 кубика за 100 километра. Нещо повече, ако говорим за това, че условията от Меморандума, подписан от Министър-председателите на Украйна и Русия, са неприемливи на днешния ден, и че ако двете старани чрез преговори постигнат споразумение за въвеждането на пазарни цени, както за транзита, така и за газа, ние сме длъжни да изходим от това, че днешната цена, която взима «Нафтогаз Украйна» за транзита на руския газ, е 1,7 долара за 1000 кубика за 100 километра. За сравнение: транзитът през Словакия струва 4 долара, транзитът през Чехия е 4 долара, транзитът през Германия е от 2,5 до 3,9 евро. В Европа има страни, чиито транзитни услуги се оценяват на повече от 11 долара. Дори има случай, при които транцитната цена е повече от 13 долара.
Днес Украйна има най-ниската и затова неикономическа нерентабилна тарифа за прокат на руския газ - 1,7 долара за 1000 кубика за 100 километра. Руската страна настоява тази тарифа, при цена от 250 долара за руския газ в Украйна, да си остане същата. По този начин, онези нови разходи, които украинската страна ще похарчи за закупуването на 6 милиарда технологически газ за прокат на руския газ през украинска територия към страните от Европа, ще се увеличат. Солидарните разхози за транзита, - подчертавам, само с ръста на цените на руския газ в Украйна, - нарастват с повече от половин милиард долара. Оставайки с транзит в размер на 1,7, при условие, че цената на руския газ в Украйна нарасне до 250 долара през 2009 година, по този начин НАК «Нафтогаз Украйна» търпи около половин милирад некомпенсирани и нерегулирани долара нови разходи. Бюджетът на НАК «Нафтогаз» няма възможност да намери компенсация за такава сума. Украинският бюджет не може да поеме финансирането на некомпенсираните разходи за транзит, тъй като този въпрос се отнася изключително до пазарната регулация.
И затова, всякак приветствайки преговорния процес, украинската страна призовава руската страна ясно да се придържа към текста и духа на Меморандума, подписан през 2008 г. от Министър-председателите на двете страни. Според украинската страна този Меморандум вярно и правилно предвижда ежегодно пропорционално увеличение, както на цената на газа, така и на размерите на транзитната тарифа в близките три години. Това е най-добрия отговор на това как нашите партньори в Русия и техните партньори в Украйна максимално бързо да се адаптират към новите параметри на пазара в дадения сектор. Ние изхождаме от това, че именно Меморандумът дава пълен и всеобхватен отговор на това, как трябва да се постъпва при такива чувствителни и сложни въпроси, като формирането на новата договорна цена на газа, доставян от руския Газпром за Украйна, или подобен не по-малко важен въпрос, като установяването на икономически обосновани конкурентни европейски тарифи на транзитната цена.
Още веднъж призоваваме стопанисващите субекти, на първо място руския «Газпром» и «Нафтогаз Украйна», да намерят компенсатори, да намерят съответните инструменти, за да изпълнят изцяло онези договорености, които имаме с Руската Федерация за регулирането на тези въпроси в рамките на подписания Меморандум.
Бих искал да кажа няколко думи и на украинските граждани.
Бих искал да успокоя всички вас що се отнася до нормалната работа на комуналното стопанство и отделянето на нормални количества газ за частния сектор. Както знаете, тази година Украйна има най-големи сезонни запаси от газ в подземните хранилища, които са формирани именно, за да се осигурят нармално, без прекъсване и по подобаващ начин и комуналния, и частния сектор с газ за комунални и битови нужди. И затова бих искал да ви засвидетелствам, че приключването на преговорите между Украйна и Русия в кратък срок с уважение и взаимна толерантност е ключова и неотложна задача.
Що се отнася до собствените национални потребители, те могат да бъдат спокойни докато бъде приключено търсенето на онези договорености и компромиси, които биха дали възможност на всяка от страните да намери реализация на честните пазарни конкурентни собствени интереси. Няма да пострада нито вътрешния потребител, нито нашите партньори в Западна Европа.
На участниците в преговорите пожелавам възможно най-бързото им приключване с възможно най-старателни и пълзотворни резултати. Убеден съм, че сега не трябва да допускаме презрителни упреци един към друг. Трябва да демонстрираме, че ние сме европейска страна, която с уважение и толерантност аргументира своята позиция, базирайки се на онези договорености, които са от значение за нас по даден въпрос. Убеден съм, че ще минат още няколко дни, и ще излезем от тези трудни преговори, постигайки съгласие с нашия стратегически партньор - Руската Федерация. 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии