Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Издадени разрешителни и започнати строежи през четвъртото тримесечие на 2010 година

През четвърто тримесечие на 2010  г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 152 жилищни сгради с 2 705 жилища в тях и с 377 727 кв. м разгъната застроена площ (РЗП),  на 52  административни сгради/офиси с 30 940  кв. м РЗП и на 1 108  други сгради с 609 019  кв. м РЗП.  

 
 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.1%, жилищата в тях - с 20.6% и застроената им площ - с 14.9%, а на административните сгради - с 7.1% и съответната им РЗП - с 11.9%. Същевременно обаче другите сгради са по-малко с 8.7%, но общата им застроена площ нараства с 3.2%. 
 
 
В сравнение с четвърто тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 14.2%,  а жилищата в тях -  с 31.0%.  Административните сгради намаляват със 17.5%,  а другите видове сгради -  с 3.0%.  Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради -  с 26.4%  и на другите сгради -  с 18.3%,   докато при административните се наблюдава увеличение  със  7.0%. 
 
 
През четвърто тримесечие на 2010  г.  най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 154, Пловдив - 136, София -120, София (столица) - 115 и Варна - 108. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 804, Пловдив - 330, Варна - 298 и София (столица) - 272. 


От началото на 2010 г. Националният статистически институт събира данни за започнатото строителство на нови сгради.  През четвъртото тримесечие на 2010  г.  е започнал строежът на 611 жилищни сгради с 2 286  жилища в тях и с 265 206  кв.  м обща застроена площ,  на 24 административни сгради/офиси с 14 165  кв.  м РЗП и на 472  други сгради с 219 148  кв.  м РЗП. 


Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 19.3%  по-малко и общата им застроена площ - с 1.7%,  но жилищата в тях са с 1.2% повече. Регистриран е   спад на започнатите административните сгради   със 17.2% и на другите сгради - с 8.2%, като по-малка е и тяхната обща застроена площ, съответно с 21.9 и  16.0%.
 
 
Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите:  Бургас – 154 жилищни и 49  други сгради;  Варна - 83  жилищни и 41  други сгради;  Пловдив - 68  жилищни, 4 административни и 55 други сгради; София - 39 жилищни и 28 други сгради; София(столица) – 28 жилищни и 20 други сгради; Стара Загора - 28 жилищни и 21 други сгради.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии