Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Ипотечния пазар в България през април 2011 г.


При повечето от показателите ипотечното кредитиране се върна на нивата от преди кризата. При голяма част от офертите лихвените нива, процентът на финансиране и на монолитно, и на панелно строителство, съпътстващите такси и комисиони са на нивата от средата на 2008 г. От друга страна ръстовете на новоотпуснатите ипотечни кредити спрямо началото на 2010 г. се стабилизират и надхвърлят 10%. По-голямата сигурност, която търсят клиентите, доведе до по-честото и по-разумното ползване на застрахователни продукти, които дават допълнителна сигурност при покупката на жилище с кредит.

 

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната нарасна на 36 980 евро през април 2011 г. Фактор за това е не само пролетта и традиционното за сезона събуждане на активността на потребителите. Въпреки че макроикономическата среда се възстановява бавно и с колебливи стъпки, данните сочат недвусмислено осъзнатата роля на банките, а именно – че те могат да се превърнат в двигател на това възстановяване.

 

От началото на тази година пазарът на имоти бавно се стабилизира около нивата, достигнати в края на 2010 г. Въпреки някои очаквания обаче, че ще станем свидетели на поскъпване, за немалко от имотите има движение надолу с още някой и друг процент. Всичко това мотивира потребителите да предприемат решителни стъпки, за да материализират своя интерес и намерението си за покупка на жилище. Това се случва в момент, когато цените на жилищата са значително по-разумни, отколкото в периода на строителния бум, а същевременно други условия, като достъпът до финансиране и параметрите на кредитите, са сравними.

 

Периодът на намалялото ипотечно кредитиране е бил по-скоро един епизод, отколкото трайна тенденция на финансовия пазар. Освен на полето на лихвите, битката за спечелване на клиенти занапред ще бъде в качеството на обслужване и иновативните и адекватни продукти, отговарящи на търсенето към момента. Перспективата на имотния и ипотечния пазар е по-скоро положителна, отколкото отрицателна, а очакванията са до летните месеци да станем свидетели на засилена активност, подкрепена и от отворените и по-бързи процедури за одобрение на ипотечно финансиране от страна на банките.

 

Съотношението според валутата на изтеглените ипотечни кредити през април е 95/5 в полза на еврото. Средният размер на кредитите, изтеглени във Варна, е нараснал с близо 2000 евро спрямо предишния месец и през април е 33 053 евро спрямо 31 160 през март. Увеличение, макар и по-малко, има и в София, където през изминалия месец ипотечните заеми са средно по 44 138 евро при 43 778 за предходния. На обратния полюс – с понижение, са градовете Бургас и Пловдив. Там през април изтеглените ипотечни кредити са съответно 25 980 и 24 850 евро, докато месец по-рано и в двата града размерът им е бил над 26 000.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

Най-активни и през април остават кредитополучателите във възрастовата група от 26 до 35 г. – те са 48,5% от всички изтеглили ипотечни кредити за изминалия месец. Активни остават и най-младите потребители, чийто дял е 12,1% от кредитополучателите. През последния месец се наблюдава увеличение на активността в групата от 36 до 45 години, както и в тази над 45-годишните потребители. Те са съответно 32,9% и 6,5% от кредитополучателите през април.

 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР

 

Има увеличение на дела на ипотечните заеми с високи размери – над 50 000 евро. Това става за сметка на намаляване на дела на по-малките заеми. Въпреки, че остават най-предпочитани от клиентите, кредитите между 30 000 и 50 000 евро и тези между 10 000 и 30 000 евро, са съответно 43,4% и 41,8% от всички изтеглени при съответно 46,3% и 44,6% за март. Същевременно с над 4 процентни пункта – от 7,2% на 11,4%, нараства само за последния месец делът на кредитите в границата от 50 000 до 70 000 евро. Покачва се и делът на ипотечните заеми за суми между 70 000 и 90 000 евро.

 

ВИДОВЕ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

 

Покупката на жилище остава водещ мотив за клиентите при тегленето на ипотечни кредити. С тази цел са взети 95% от кредитите през април. Макар и незначителен процент, не липсват и  ипотечните кредити за лично ползване (3,3%), както и такива за СМР (1,7%).

 

СРОК НА ИЗТЕГЛЕНИТЕ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

 

Най-предпочитаният от потребителите срок, за който се теглят заемите, е от 16 до 20 години – 43,8% от всички ипотечни кредити, изтеглени през април, са с такъв срок на погасяване. На следващо място са кредитите с изплащане за период от 21 до 25 години (23,1%). Почти равен дял – 16,3% и 16,2%, имат ипотечните заеми, които трябва да бъдат погасени съответно за период 10-15 години и 26-30 години. Почти липсват кредити (0,6%), взети за срок до 10 години.

 

ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ

 

Тенденцията за нарастване на дела на кредитите, покриващи между 80% и 90% от стойността на жилището, продължава да се наблюдава и през април. Всеки пети ипотечен заем (20,9%), изтеглен през изминалия месец, е за финансиране в този диапазон. Най-често отпусканите кредити (33,9%) все пак остават за 70-80% от сумата по сделките. Ипотечните кредити, финансиращи между 60% и 70% от стойността на жилището, са 19,6%, а тези за финансиране от порядъка на 50-60% - 15,1% от отпуснатите през април.

 

Масовите клиенти на ипотечни заеми са с месечен доход на домакинство между 1500 лв. и 2500 лв., сочат още данните на кредитните консултанти. През изминалия месец потребители с този профил са изтеглили 85,9% от всички кредити. На следващо място са кредитополучателите с доходи на домакинства до 1500 лв. (8,6% от всички), следвани от тези с месечен доход от 2500 лв. до 4000 лв. – 4,2%. Най-малък е делът на клиентите, взели ипотечен заем, чийто доход е над 4000 лв. – 1,3% от всички.

 

Данните са от изследване на Credit Center.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

tanq yovkova: 2012-06-16 14:27:32 |

ТЪРСЯ ПАРЦЕЛ ЗА КЪЩА МОЖЕ В ПО КРАЙНИ КВАРТАЛИ НА ВАРНА - 400 КВ.М ЗА ДА БЪДЕ ПО ЕВТИНО.....

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии