Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Икономически анализ за месец Април 2008 г.Първи април е ден на шегата, но рейтинговата агенция „Фитч” не се шегуваше, когато предупреди, че икономиките на страните, които имат дефицит по текущата сметка над 10% от БВП за продължителен период от време, почти винаги страдат. По долу е списък на някои от европейските икономики, които може би са обречени на тъга в бъдещите месеци и техните дефицити:

- Исландия 16%
- Латвия 25%
- България 19%
- Грузия 18%
- Естония 16%
- Литва 14%
- Румъния 14%
- Сърбия 13%.


Според „Фитч” района на тези страни ще се нуждае от 337 милиарда заеми през 2008 година. Като се има пред вид световната кредитна криза, намирането на пари ще става все по трудно и е напълно възможно някои страни да изпаднат в криза.
Българските финансови „гении” разчитат на бюджетния излишък и на парите, които българите, живеещи и работещи в чужбина изпращат в България за да могат да компенсират очертаващият се недостиг на чужди инвестиции. Надеждата е икономиката да се издърпа сама за косата, както е правил барон Мюнхаузен, от блатото на кризата, но вероятността за такова чудо е нищожна.
Един от източниците за приходи и създаване на бюджетен излишък са митата и акцизите, които гражданите плащат. Те представляват по голямата част от цените на горивата по данни на „Икономист” за някои страни, показани по долу.

В Турция акциза на горивото е над 70 евроцента за литър. Това обяснява защо бензиностанциите и контрабандата на гориво в района на българо-турската граница процъфтяват. В страните от Източна Европа акцизите са около 50 евроцента за литър – половината от цената, която потребителите плащат отива директно в държавната хазна. Обясненията на управляващите и несменяемите бирници от МФ, че това са изисквания на ЕС са несъстоятелни, защото както се вижда от графиката, акцизите върху горивата в различните европейски страни са различни.
САЩ , които потребяват най много горива на глава от населението имат най ниски акцизи върху горивата. Това най вероятно ще се промени, защото икономиката на САЩ ще трябва да се адаптира и към намаляване на дефицита, и към растящите цени на петрола в световен мащаб.

chart

Цената на нефта отдавна премина психологическото ниво от 100 щатски долара за барел и се задържа над него.
Ние вече сме писали по въпроса за енергийните източници и динамиката на цените им. Проблема е, че за измерване на цените на енергоносителите и на нефта в частност, се използува долара, покупателната способност на който в течение на годините се понижава.
Ако, обаче, се изпозува друг измерител на цената , картината се променя коренно, както се вижда от долната графика. Тя е от уеб страницата „Голд Мъни” на Д.Търк – един от активистите на движението за изобличаване на манипулациите на пазара на златото.

Както се вижда от графиката, цената на нефта , измерена в грамове злато не се променя съществено през периода от 1945 до 2008 година. Това е още едно свидетелство за неоспоримите качества на златото, които го правят идеалните пари.
Цената на златото беше подложена на значителна корекция през изминалите седмици. В момента, според нас златото се намира на етапа – „стена от безпокойство”, когато част от инвеститорите с по слаби нерви са готови да продават панически от страх да не изпуснат върха на пазара, който по наше мнение е твърде далече.

chart

Такова е мнението и на повечето авторитетни анализатори. Р.Ръсел от „Дау теори летърз” счита, че е достатъчно златото да се задържи над нивото от 890 щатски долара за унция и инвеститорите могат да бъдат спокойни. Д. Кейси продължава да твърди, че цената на златото „ще стигне луната”. Сестрите Аден правят по широк анализ на индекса на стоките и на благородните метали в частност.

chart

chart

Според тях мегатенденцията на ръст на основните борсови стоки и благородните метали продължава и ще продължи и за в бъдеще, подкрепяна от ръста на потреблението, достигане на върха на производството на някои от тях ( някои зърнени култури, нефт, злато и др.) и на първо място, вследствие на инфлацията, която е резултат на огромни суми пари, създадени „от въздуха” от центалните банки в стремежа им да предотвратят световна финансова криза.

По данни на „Китко Кейси” досега американското правителство е употребило или е поело ангажимент да употреби 1000 милиарда долара, което е 1 трилион, за предотвратяване на задълбочаването на финансовата криза. Сегашният президент на Федералния резерв Бърнанке е един от най добрите експерти по финансовата криза от 1929 г. и за да избегне дефлацията, която ще последва при евентуални банкрути е декларирал, че „ще хвърля пари с хеликоптери ако е необходимо” за да осигури ликвидност на системата. Ние смятаме, че проблема не е толкова ликвидността, колкото лошите инвестиционни решения, подкрепени финансово от банките и хеджирани с над 500 трилиона деривати.

Засега задълбочаването на финансовата криза не е избегнато, защото проблема с ипотечната криза „ще струва” поне 2-3 трилиона долара.
Правителството на САЩ и другите правителства по света ще продължат опитите си да предотвратят надвисналата опасност. Трябва да се очакват повече действия от централните банки, насочени към установяване на различни форми на контрол на финансовата област. Опитът от последните седмици от САЩ показва, че такъв контрол може да бъде установен мигновено. Като цяло това е политика, която членовете на Г-7 възнамеряват да следват и тя е насочена към ограничаване на възможностите и свободата на индивидуалния инвеститор.

В тази ситуация индивидуалните инвеститори и хората трябва да предприемат действия за запазване на интересите си. На първо място те следва да се изолират максимално от системата. Хората трябва да избегнат вземането на кредити, да увеличат количеството на кеша, с който разполагат, а богатството си да съсредоточат в активи, които могат да се пипнат – земя, злато, сребро, както и акции на компании, които са в ресурсния сектор. Икономически активните следва да преценят трансформиране на дейността си чрез офшорни фирми. Всички разумни инвеститори следва да избягват дългосрочни доларови позиции, защото дългосрочната перспектива е доларът да отслабва.

Слабият долар е проблем на САЩ и на страните, валутите на които са „привързани” към долара – Китай, някои азиатски и арабски страни, производители на нефт. Парадоксално, силното евро се превръща в проблем на Европа. От една страна то затруднява износа и намалява конкурентността на европейските износители, а от друга страна създава напрежение между страните на ЕС, които имат различни икономики. Очевидно интересите на Германия и Италия в това отношение са коренно противоположни. Лихвите в Европа не могат да продължават да бъдат високи и вече има изразени официални намерения от страна на ЕЦБ за намаляване на лихвите до края на 2008 г. Според „Икономист” проблемите със силното евро ще се проявят тепърва. Засега ЕЦБ не сваля лихвите само защото инфлацията в Еврозоната е 3.5% - най високата досега от въвеждането на еврото. Според комисаря по въпросите на икономиката Х.Алмуния еврото е надценено, което автоматически означава , че и българският лев е надценен.
Българската икономика е в изключително тежко положение, вследствие на комбинацията от силно евро и високи лихви в България, съчетани със силно бюрократизирана и изкривена икономика. Натрупаната през годините инфлация е направила лева нереално силен и на практика прави износа невъзможен. Ръста на БВП е за сметка на строителството и сделките с недвижимите имоти, които обаче са стоки за потребление, а не класически инвестиции, защото не могат да се самофинансират.

По данни на Световния икономически форум, българската икономика е на 68 място от 127 страни, но благодарение на показатели, които нямат отношение към реалната икономика, например готовност за въвеждане на електронно правителство и други подобни.
По основни показатели, които са основополагащи принци на всяка пазарна икономика, такива като неефективна съдебна система и бюрокрацията, които не могат да защитят правото на собственост и да осигурят правото на свободно предприятие на гражданите и чуждестранните инвеститори, България е някъде след 100 място. По последните данни дори на казионната статистика инфлацията надминава 14% в годишен аспект. До голяма степен повишението на цените е следствие на лесно достъпни кредити, които банките се надпреварват да предоставят на населението. Търговският баланс е с огромен дефицит, а при пенсионното осигуряване годишният дефицит на фонд „Пенсии”, който държавата трябва да покрие, е около 2 милиарда лева.
Нашата прогноза е, че предстои криза на българската икономика, а съвета към читателите ни е да се подготвят за нея.

Както не веднаж сме казвали, златото е особен индикатор за кризите на световната икономика и политика. По долу е дадена графика, която илюстрира това. Като се започне от войната в Афганистан, премине се през периода на санкции срещу Южна Африка, в която се добиваше най голямо количество злато по това време и през периода на световна инфлация в средата на 80-те години на миналия век цената на златото е бележила ръст.
Обратното, при намаляване на инфлацията и при обявените продажби от западните банки на злато, цената е падала.
След края на миналия век, когато се надуха и се спукаха последователно балоните на акциите на технологичните компании, недвижимата собственост, а сега на кредитните карти и на цялата световна кредитна система, цената на златото расте и ще продължава да расте до ликвидиране на изкривяванията на световната икономика и финанси. Това ще бъде относително продължителен процес, който ще зависи от действията на световните правителства, които поне засега следват пътя на лидера – правителството на САЩ и Федералния резерв. Засега избрания път е този на инфлацията, истинският индекс на която расте много по бързо, отколкото казионната статистика на САЩ признава. Това се вижда от долната графика, по данните на американска организация, занимаваща се със събиране на статистически данни за икономиката, които се базират на критерии от преди

chart

направените от правителството промени, целящи изкуствено намаляване на действителната инфлация.

chart

Както се вижда от графиката, действителната инфлация в САЩ е около 10% и е следствие на огромните новосъздадени маси пари чрез кредити и буквално „печатане” на пари.
Така или иначе в ръцете на инвеститорите се натрупват горещи пари, които трябва да бъдат инвестирани и някои от тях отново се оглеждат към американската фондова борса. Нека разгледаме долната графика.

chart

На нея е дадено съотношението между цените на индекса Дау Джонс (сбора от цените на акциите, влизащи в индекса) и на златото през последните 80 години.
Тук няма да се спираме на детайлен анализ на това съотношение, а само ще отбележим, че в момента то е около „средната” си стойност, която е около 12-13. От това, в какво направление ще се движи съотношението в близко бъдеще, ще зависят и потенциалните инвестиционни решения на разумните инвеститори. Увеличаване на съотношението над 13 ще прави златото по атрактивно, докато намаляването му под 12 ще е сигнал, че инвеститорите трябва да започнат да търсят акции на атрактивни компании.

Източник: istinski-pari.com

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии