Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Европейската комисия взе решение по казуса с Microsft

Европейската комисия прие решение, с което утвърждава като правно обвързващи предложени от Microsoft ангажименти за засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри. Ангажиментите са в отговор на опасения Комисията, че Microsoft може да е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара, съобщава Европейската комисия. Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer. Днес Microsoft публикува също така обещание да направи много важни разкрития, свързани с оперативната съвместимост.
„Милиони европейски потребители ще спечелят от това решение, като получат възможност свободно да избират кой уеб браузър да използват. Този избор не само ще послужи за подобряване на работата с интернет в момента, но ще подейства и като стимул за това компаниите за уеб браузъри да бъдат иновативни и да предлагат на хората по-усъвършенствани браузъри в бъдеще“, заяви комисарят по конкуренцията Нели Крус.

Съгласно ангажиментите, одобрени от Комисията, в продължение на пет години в Европейското икономическо пространство Microsoft ще предостави възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 да избират посредством „екран за избор“ кои уеб браузъри да инсталират в допълнение към Microsoft Internet Explorer или вместо него.
 

Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer.
 

Предварителното становище на Комисията бе, че Microsoft нарушава конкуренцията като обвързва Internet Explorer с Windows. Това е така, тъй като по този начин Microsoft си осигурява изкуствено предимство при разпространението на своя продукт в повече от 90 на сто от персоналните компютри, без това да е свързано с качествата на продукта. Освен това предварителното становище на Комисията бе, че това обвързване възпрепятства иновациите на пазара и създава изкуствени стимули за програмистите и доставчиците на съдържание да разработват своите продукти или уеб сайтове основно за Internet Explorer.
Одобрените ангажименти са насочени към разрешаване на тези проблеми. Посредством екрана за избор потребителите на персонални компютри ще получат възможност за реален и безпристрастен избор между Internet Explorer и конкурентни уеб браузъри. Това следва да осигури конкуренция въз основа на качествата и да позволи на потребителите да се възползват от техническия напредък и иновациите както на пазара на уеб браузъри, така и на свързани с него пазари, като например този на уеб приложения.
 

Клауза в ангажиментите позволява на Комисията да направи преглед на ангажиментите след две години. Microsoft ще докладва редовно на Комисията относно изпълнението на ангажиментите, като първият доклад следва да бъде представен след шест месеца, а при определени условия и ще адаптира екрана за избор по искане на Комисията.
 

Информация относно оперативната съвместимост
 

През юли 2009 г., Microsoft направи предложения и във връзка с оповестяването на информация относно оперативната съвместимост, която да подобри оперативната съвместимост между продуктите на трети страни и няколко продукта на Microsoft, включително Windows, Windows Server, Office, Exchange и SharePoint. След интензивни дискусии с Комисията, Microsoft публикува подобрен вариант на обещанието и свързани с него документи (например гаранционно споразумение и споразумение за предоставяне на патент) на своя уебсайт. Комисията приветства тази инициатива за подобряване на оперативната съвместимост. Въпреки че е неформално по отношение на Комисията, публичното обещание на Microsoft предлага гаранции на трети страни, които могат да бъдат приведени в изпълнение по частен път. Комисията ще следи внимателно влиянието на това обещание върху пазара и ще вземе предвид направените констатации при текущото антитръстово разследване относно оперативната съвместимост.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии