Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ЕНЕРГИЙНА КРИЗА – ПО СКОРО, ОТКОЛКОТО ОЧАКВАТЕПовишаването на цените на горивата и енергията като цяло вече не е новина, но последствията от това повишаване създават новините за инфлация, социално напрежение и международни конфликти. Неотдавна нефтеният гигант „Бритиш петролиум” (ВР) публикува доклад за състоянието и перспективите на световната енергетика, който заслужава внимание. Докладът съдържа много данни, които дават достатъчно информация за да се проследи миналото, сегашното състояние и бъдещото развитие на световната енергетика.
По долу ще представим някои от тези данни във вид на графики, като се ограничим със съвсем кратки коментари на това, което според нас е важно. Читателите могат да направят своите изводи и да открият закономерности, които ги интересуват или според тях са по важни.
Първата графика показва потреблението на енергия в световен мащаб и за някои страни, и райони, на базата на тяхното потребление през 1965г., което е прието за 100. Очевидно е, че развиващите се държави като Индия и особено Китай са увеличили значително потреблението на енергия във връзка с индустриализацията си.

chart

Ако бъде разгледана същата графика като за отправна точка се приеме 1995 г., картината не се променя съществено, но тенденциите за бъдещото направление на консумацията на енергия се очертават по ясно.Темповете на ръста на потреблението на енергия са се увеличили значително от началото на 21 век и като се има пред вид бурното развитие на икономиките на Китай, Индия, страните от Азия и арабските страни е очевидно, че в бъдеще човечеството ще се нуждае от все повече енергия.

chart

На долната графика е показано процентното участие на всяка от горните страни в световното потребление на енергия. Както се вижда от графиката, САЩ са консумирали една трета от световното производство на енергия през 60-те, докато делът на развиващите се страни е бил в рамките на няколко процента. След реформите на Дън Сяо Пин, Китай започна бърза индустриализация и се превърна в един от големите потребители на енергия , докато делът на САЩ намалява.

chart

На следващата графика е показано потреблението на основния източник на енергия през изминалия 20 век- нефта , като за база е приета 1965 г.

chart

Както и при предните графики, когато се разгледа процентното участие на отделните страни, става ясно, че сега САЩ все още консумират една четвърт от световното производство на нефт. С индустриализацията и повишаването на благосъстоянието на населението на развиващите се страни и особено на Китай потреблението на нефт ще нарастне неимоверно много и е очевидно, че цените ще растат и ще надминат 80 долара за барел много по скоро, отколкото повечето хора предполагат.

chart

Това се потвърждава и от други сериозни анализатори. На долната графика е представено регионалното потребление на нефт в милиони барела на ден през 2004 г. и потенциалното търсене през 2030 година по данни на водеща американска инвестиционна фирма , специализирана в областта на енергетиката.
Както се вижда от графиката, нефтеният „глад” на развиващите се страни и особено на гигантите Индия и Китай, трудно може да бъде заситен от сегашният добив на нефт.

chart

На следващата графика е показан делът на различните видове енергия в регионалното потребление. Както се вижда от графиката, нефтът е основния компонент на потребяваната енергия. Той съставлява 50% от потреблението в близкоизточните страни, докато за Европа и Тихоокеанска Азия този процент спада до 35. Потреблението на природен газ е също максимално като процент от общото потребление на енергия при близкоизточните страни и относително ниско при страните от тихоокеанска Азия.
Хидроенергетиката и атомната енергетика имат скромно участие в енергийните баланси на повечето от регионите.
През последните години темповете на ръста на потреблението на различните източници на енергия са различни. Това се вижда от последната графика, където са показани темповете на ръст за различните видове източници на енергия. Поради ограниченият ръст на добива на нефт, високите цени и спецификата на икономиките на Индия и Китай, тези страни консумират все повече въглища за нуждите на енергетиката. Увеличение на потреблението на въглища има и в развитите страни. Тази тенденция е особено интересна за България, която разполага единствено с ресурси от нискокалорични въглища. Въглищата са енергията на прогреса през последните 200 години. Едва през последните 60-70 години нефта излезе на първо място като източник на енергия, но запасите му се изчерпват. Въглищата имат и най голяма икономическа ефективност като източник на енергия . Стойността на 1 000 000 БТУ получени от нефт е 8-12 долара, когато източника на енергия е природен газ – 6-8 долара, а от въглища е само 1-2 долара. При положение, че технологиите за получаване на енергия от въглища се усъвършенствуват непрекъснато, въглищата са един перспективен източник на енергия и съответно за инвестиции.

chartchart

Перспективите за развитието на различните видове източници на енергия могат да бъдат предмет на отделен анализ. Главният извод от доклада на ВР е, че енергийна криза може да настъпи по скоро, отколкото повечето хора предполагат. Според някои песимисти тя вече е започнала.

Източник: Истински Пари

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии