Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Държавна депозитна каса ще следи под “лупа” парите при сделките с имоти

От Нотариалната камара обещават, че държавната депозитна каса ще проверява произхода на парите, плащане на таксите и ще се стреми сделките да се официализират на по-реални цени, спрямо цените на които се сключваха  покупко-продажбите досега.
Парите за покупка на имоти вече ще се проверяват за произход, а таксите и данъците по сделката ще се удържат авансово и на по-близки от реалните цени. Това ще стане възможно след създаването на държавната депозитна и консигнационна каса, чието предназначение ще е единствено да гарантира правила и прозрачност на пазара. За подготвянето на законопроекта за създаване на институцията са се разбрали председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и правосъдния министър Маргарита Попова. Проектът ще бъде подготвен от професионалната организация на нотариусите, които предлагат идеята от няколко месеца. Предложението се подкрепя и от Национално сдружение „Недвижими имоти”, което също работи за въвеждане на правила за по-голяма сигурност и прозрачност на пазара на имоти.
 
Касата ще е държавна, като ръководството й ще се назначава директно от парламента. През нея ще минават не само всички продажби на недвижими имоти, но и плащанията чрез синдиците и събирането на държавни вземания.

Целта е през нея да се официализира действително платената от гражданите и фирмите цена по дадена сделка, като това ще става чрез използване на вещи лица – оценители на имоти. Идеята е касата да поеме не само контрола, но да гарантира прехвърлянето на правото на собственост, т. е. да гарантира на купувача, че наистина ще получи съответния имот, а на продавача – парите за него.
Моделът е взаимстван от Франция, където действат доста по-строги регламенти на имотния пазар – като например правилото, че наемът на един имот може да бъде не повече от една трета от официалния (доказан с документи) доход на наемателя. Освен това като мярка срещу фиктивните сделки е предвидена възможност общината да изкупи един имот на нереално ниската цена, на която се декларира продажбата му. Във Франция касата съществува от 1816 г. и годишно през нея минават близо 11 млрд. евро от сметките на нотариусите, синдиците, съдебните изпълнители и по запори. Към нея действа и гаранционна каса, при която френските нотариуси солидарно плащат в случай на загуби на клиент на техен колега. В България това е уредено чрез застраховка на професионална отговорност, каквато освен нотариусите имат и всички участници в строителството и други обществено отговорни професии, които се регулират чрез професионални организации.
При посредничеството на касата сделката се забавя с около месец, но за сметка на това всички страни, включително местните власти, са сигурни, че нещата стават по правилата, обясняват от Нотариалната камара.
Касата ще работи на следния принцип:
Парите по сделките се превеждат по сметката й, и се превеждат на продавача след като се провери призхода им и се удържат всички вземания на държавата и общините.

Целта е да се спрат фиктивните сделки и най-накрая всички плащания по продажбите на имоти да минават по банков път. Принципно и сега действа правило, при което при сделки със суми над 30 хил. лева се подават декларации за произход на парите, но на практика проверки не се извършват.

Спорно е доколко като държавна институция касата ще има капацитет да проверява бързо и качествено абсолютно всички сделки в дадения район, защото колкото и да се е успокоил пазара, годишно се сключват над 300 хил. продажби и прехвърляния на територията на цялата страна.
Донякъде спорна е и идеята за гарантиране на пазарните цени, въпреки доброто намерение пазарът да излезе на светло. По данни на брокери реално само сделките, финансирани от банки, в момента се сключват на близки до пазарните цени, което е около половината от масовия пазар. Останалите се вписват по данъчната оценка на имота, независимо, че цената е в пъти по-висока. Преди няколко месеца правилата за определяне на данъчните оценки от общинските служби бяха променен с намерението те да са близки до пазарните, но в пика на пазара бяха с пъти по-ниски от реалните. Това позволи на много хора по върховете на властта да придобият скъпи имоти на съпоставими с официалните им доходи (ниски) цени. Намерението е злоупотреби от този род да бъдат ограничени, но така или иначе пазарът е функция от търсенето и предлагането и купувачът и продавачът са свободни да договорят каквато решат цена.
 
Понякога тя може да е и по-ниска от пазарната, ако страните са съгласни с решението и са го записали в договора си. На такъв принцип обаче (с фиктивни продажби) преди време се избягваха данъците и сложните процедури за наследство.
Намерението на нотариусите е вещите лица, наети от депозитната каса, да поддържат актуална база данни с пазарни оценки за имотите в съответните райони. Според шефа на камарата Димитър Танев е допустимо цената на една продажба да се разминава с 5 -10% от официалните пазарни цени, но ще се преустанови практиката разликата да е с по 300 до 1000% от реалната цена на дадения имот.
Според нотариус Димитър Танев за добросъвестните играчи на имотния пазар няма да се промени нищо, а само, че купувачът ще получава парите от сделката със закъснение. Срещу това обаче ще спечели сигурност.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии