Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

До 90% достига незаконният добив на скалнооблицовъчни материали в България


До 70%-90% достига незаконният добив на полезни изкопеми за някои от суровините в подотрасъл „Добив на скалнооблицовъчни материали”, като често незаконно добитите полезни изкопаеми се продават на цени по-ниски от цената на концесионното възнаграждение на 1 кв м площ.”, съобщи изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара инж.Иван Андреев по време на експертна среща, инициирана от Българската минно-геоложка камара с представители на Министерство на финансите /МФ/, Министерство на вътрешните работи /МВР/, Министерство на икономиката енергетиката и туризма /МИЕТ/, Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Целта на дискусията бе да се идентифицират възможни решения за ограничаване на незаконния добив на полезни изкопаеми в страната.

 

По време на срещата беше обсъдено предприемането на няколко мерки за противодействие на незаконния добив, след които:

 

1.МОСВ да предостави на областните органи на МВР и МТСП всички предоставени разрешения за търсене и проучване на подземни богатства в страната за засилване на контрола по места на незаконния добив.

 

2.МВР и МТСП да разпоредят на областните си органи да направят извлечение от публичния регистър на предоставяните концесии за добив в страната за засилване контрола при установяване на случаи на добив на тяхна територия, за които не е давано законно разрешение. В бъдеще областните органи да актуализират периодично своята информация директно от публичния регистър.

 

3.В рамките на съществуващото законодателство компетентните органи да използват правомощията си и да предприемат незабавно активни и последователни действия за противодействие на незаконния добив.

 

4.Да се създаде работна група от представители на всички компетентни органи, която да даде предложения за законодателни промени за противодействие на незаконния добив, които да се включат в проекта на ЗИД на ЗПБ.

 

5.Във връзка с чл.46, т.4 от Закона за водите да се създаде подзаконова практика всяко разрешение за почистване на речните корита да бъде на базата на технически проект, съгласуван с органите на МОСВ.

 

Експертите на Българската минно-геоложка камара предложиха още да се създаде мобилна група, включваща представители на МВР, Прокуратурата, МФ, МИЕТ, МРРБ, МОСВ, МТСП и ДАНС, която да има за задача в рамките на няколко седмици или месец да провери законовия статут на кариерите за добив, цеховете за преработка и строителните борси за продажба на скалнооблицовъчни и инертни материали. На нарушителите да се даде срок, в който да приведат дейността си според изискванията на закона или да преустановят дейността си.

 

Експертите на БМГК предадоха папка със сигнали за незаконен добив на представителите на МВР, по които ще бъдат извършени проверки.

 

Източник: БМГК

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии