Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Днес три институции се жалят от СОПА във ВАС


Oбщинският съвет и областният управител на Варна защитават интересите на ТИМ. Идват избори...


На 20.10.2010 г. ВАС ще разглежда три касационни жалби на институции, осъдени от СОПА по ЗДОИ. Това са общинският съвет на Варна, областният управител и министерството на правосъдието. На 27.10.2010 г. областният управител се жали още веднъж.

Първото дело е № 4897 /2010 г. с докладчик Илияна Дойчева. Варненският общински съвет се жали на ВАС за отнемането на правото му да мълчи за стадиона - дупка, където е съакционер на ТИМ в „Спортен комплекс” АД. Първата копка за нов стадион във Варна беше направена предизборно на 12.09.2007 г. от Кирил Йорданов, Петър Кандиларов, Борислав Гуцанов и Марин Митев с обещание за инвестиция над 55 млн. евро до 2009 г. Тогава Варненският митрополит Кирил направи благословена молитва за успех и здраве и освети терена за бъдещия мегастадион. По-късно се оказа, че според Борислав Гуцанов поставените от СОПА въпроси за мегастадиона не били от компетентността на съвета и дори изобщо не били обществена информация.

Второто дело е № 2082 /2010 г. с докладчик Андрей Икономов. Варненският областен управител се жали на ВАС за това, че уж бил дал всичката поискана му информация за продажбата на алеята на ТИМ. Кой знае защо обаче, губи дело след дело. И освен, че не си плаща съдебните разноски, той упорито продължава да не изпълнява законовите си задължения и съдебните решения. Защо ли предоставянето на информация за статута на продадената земя преди тя да бъде преактувана като частна държавна собственост, както и за самото й преактуване, се оказва толкова болезнен акт за Данчо Симеонов, след като неговото лично участие се свежда до подписването само на една поправка към договора за продажба?

Третото дело е № 4857 /2010 г., отново с докладчик Андрей Икономов. Министърът на правосъдието се жали на ВАС за това, че жалбата до съда била формулирана срещу мълчалив отказ, а в действителност ... неговият бил изричен и първоинстанционният Административен съд - София град бил отменил точно него. Макар заявлението да е от далечната дата 24.06.2008 г., въпросите в него все още са актуални и пряко засягат икономическите интереси както на банките, така и на ВСС. Иска се информация относно това дали и в кои съдилища държавните такси могат да се заплащат с държавни таксови марки и в брой и на какво основание в повечето случаи плащания се приемат единствено по непредвидения в Закона за държавните такси банков път. Искат се и някои данни за твърде близките отношения между съдилищата и „Информационно обслужване” АД, най-вече за случаите, когато става въпрос за обществени поръчки. Интересно е дали докладчикът, бивш ковчежник на ВСС, ще съумее да е безпристрастен по това дело?

Адм. дело 2357 /2010 г. е насрочено за 27.10.2010 г., също с докладчик Илияна Дойчева. Областният управител се жали на ВАС за това, че първоинстанционният Административен съд - Варна не разполагал с правомощие да го задължава да предостави исканата информация за документите по продажбата на земята за проекта Алея първа, тъй като ... отказът му да я предостави бил мълчалив, а не изричен.

Идват избори...

Юлиян Чолаков
СОПА

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии