Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

6. Когато е издаден акт за узаконяване въз основа на одобрен инвестиционен проект - ...

6. Когато е издаден акт за узаконяване въз основа на одобрен инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, който не предвижда извършването на допълнителни СМР, следва ли искането на възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация да е придружено от становища от проектантите за въвеждането му в експлоатация?

След завършване на строителството или след издаване на Акт за узаконяване, въз основа на одобрен проект заснемане за узаконяване, който не предвижда извършване на допълнителни СМР, от участниците в строителството се съставя Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа образец 15 - Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с което се осъществява предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, който доказва че строежът е годен за въвеждане в експлоатация. Искането на възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация не следва да бъде придружено от становища на проектантите за въвеждането му експлоатация, тъй като същите са подписали съставения Акт образец 15.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии