Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

5.За кои строежи при издаване на разрешение за строеж не се изисква одобряване на проекти?


Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за следните строежи, посочени в чл.147 ЗУТ, а именно:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 от ЗУТ и по чл. 46, ал. 1 от ЗУТ, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
10. строежите по чл. 55 от ЗУТ;
11. консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;За строежите по т.1, т. 1, 3, 5, 7, 11 и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии