Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

4. Как се издава Разрешение за ползване за строежи, за които липсват актове и протоколи...

4. Как се издава Разрешение за ползване за строежи, за които липсват актове и протоколи, съставени по време на строителството, а така също и доказателства за качеството и вида на вложените материали?

При липса на съставени актове и протоколи по време на строителството на завършени строежи, и/или доказателства за вида и качеството на вложените строителни материали, задължително следва да се изготви техническа експертиза от независими експерти /УАСГ, НИСИ и др./, придружена с доказателствена документация относно резултатите от проучване състоянието на носещата конструкция и определяне на основните механични показатели на строителните материали, вложени в нея към момента на изследванията, в т.ч. извършване на проверки по съответните методи с необходимото за това разкриване и обследване на конструктивните елементи, вкл. безразрушително определяне на основни механични параметри на вложения в конструкциите бетон /якост на натиск, модул на еластичност/, откриване на наличната армировка на основните конструктивни елементи и сравняване с проектната, подробен оглед на конструкцията с цел откриване, описание и оценка на дефектите по нея, определяне дебелината на бетонното покритие на армировката, оценка на условията за възникване и развитие на корозионни процеси в армировката, определяне марката на стоманата в носещи елементи на метални конструкции, изчислителни проверки по отношение поемането на товарите от сеизмични въздействия, съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони /НПССЗР/1987г., анализ и оценка на получените резултати с оглед доказване експлоатационната сигурност на елементите на строителната конструкция.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии