Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Реалностите на пазара със земеделска земя

Още преди началото на икономическата криза земеделската земя беше считана за един от най-подценените активи в българската икономика. Явно това е било така след тежката година за целия имотен сектор, цената на земята все още е относително стабилна, както и интересът към нея.

Добра реколта

Очакванията на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) са към края на годината общият спад в обема на сделките да е в рамките на 9-11% спрямо този през предходната година. По-точно казано, ако през 2008 г. са купени малко над 1 млн. декара, към края на  ноември тази година сделки са направени за около 900 хил. дка. Това-на фона на общо 32,5 млн. дка, от които една четвърт не се обработват.

За разлика от другите сегменти на пазара на имоти обяснението за по-малкото сделки тук не е само кризата. От асоциацията обясниха, че през последните три месеца, които традиционно са най-активни, в част от районите е нямало обслужващи фирми към общинските служби по земеделие и гори, които да издават скици за сделките. Те се назначават с конкурс от Министерството на земеделието и храните. В повечето общини срокът на договорите на тези компании е изтекъл, а новите процедури не са приключили.

"Това създаде вакум в работата ни в периода между август и октомври, а именно това е най-активният период за сделки. Предполагам, че ако я нямаше тази пречка, обемът  на сделките през тази година щеше да е по-голям от този през 2008 г. ", обяснява Борислав Петков, председател на управителния съвет на БАСЗЗ.
И през тази година най-активни купувачи са били инвестиционните дружества, но все по-отчетливо се наблюдава тенденцията и самите арендатори да стават основен фактор на пазара. От асоциацията разказват, че и частните лица, макар и по-рядко, инвестират в земеделски земи, като има такива, които притежават над 10-20 хил. дка земя.

Амплитуда на цените

За разлика от обемите обаче ценовите равнища не се запазиха стабилни през тази година, като средната цена на земята в активните земеделски райони в момента се движи в широката граница между 200-300 лв. за дка. За сравнение-през 2008 г. земята там се е търгувала в диапазона 260-350 лв. за декар.

Извън тази статистика са терените в близост до парцели в регулация и до планирани инфраструктурни съоръжения, основно пътища. Причината е, че инвеститорите планират да променят предназначението им и да строят върху тях и са склонни да платят повече, но за значително по-малки имоти. Затова и статистиката за цените се изкривява. Например в момента нива от 10 дка край морето се предлага за 300 евро квадрата и тази цена също влиза в общите данни.

При сделки със земеделски земи, при които се планира земята да се обработва, водещите фактори са какво ще бъде засадено и какви технологии ще се ползват. Интересът може да нарасне и ако има системи за напояване. От значение е и категорията на земята, близостта й до път, възможността да се закупят и съседните имоти и др. Определящо за цената на земеделската земя е доколко е развит регионът, в който се намира, големината на масива и категорията.

Най-високите цени на земеделска земя в момента са в Североизточна България, в района на Добруджа, като нивата са около 350 лв. за декар. Най-активно се търгуват земи в Централна и Северна България-районът на Плевен, Шумен, Разград, Търговище и Русе.
 

"В останалите райони също са постигани цени над 300 лв., но това вече са за парцели, които са по-големи като площ или са стратегически важни за инвеститора. Има обаче много фактори, които влияят на цената.  Например колкото по-окрупнена е земята, толкова по-висока е цената. Ако, да речем, цената на декар в парцел от 10 дка е 250-260 лв., един декар в парцел от 1000 дка е над 1000 лв.", обяснява Борислав Петков от БАСЗЗ.

По аналогичен начин стои и въпросът с рентите. Минимумът, под който не се слиза, е 15-18 лв. за дка. Средната пък е 22 лв. на декар, като от БАСЗЗ прогнозират, че тя ще ръсте с по 10% годишно. Най-високи са рентите в Добруджа, където те се движат 30 и 50 лв. на декар. Без значение къде се намира имотът, ако има изградена напоителна система, той се отдава за не по-малко от 50 лв. на дка.
 

От асоциацията обясняват, че предпочитат да сключват едногодишни договори за наем с производителите, в които да е фиксирана твърда цена за декар, а не плащането да е  обвързано с реколтата. Причината е, че в масовия случай земеделците умишлено занижават добивите.

"Инвестицията в земя е най-рентабилна, когато е съчетана с обработката й. Колкото по-голям е процентът на собствената земя спрямо наетата, толкова по-ефективно е едно земеделско стопанство и толкова по-малко то се влияе от външни фактори. Членовете на асоциацията например притежават над 2 млн. дка, от които обработват над 500 хил., и това е посоката, в която ще се развиваме", обяснява Стоян Малкочев от фонда за земеделска земя  ЕЛАРГ.

Пазар като една човешка длан

Една от паричните за сравнително стабилните цени и обеми на сделките със земеделски земи е, че кризата дойде, преди пазарът да преживее истинския си възход. Реално погледнато, за съществуването му в България може да се говори от не повече от пет години, а дори и към момента над 40%от земеделските земи са пустеещи. На този фон запазеното последно място на страната в касацията по цени на обработваемите площи в Европейския съюз също звучи логично. Факт е и че въпреки инвестиционната активност в сектора през последните години, средният размер на този вид имоти е едва 5,4 дка.
 

По следите на загубените ренти

Един от най-големите проблеми, който спира пазара на земеделска земя, е неправомерното й ползване.
Според данните на БАСЗЗ към момента неправомерно се обработват над 8 млн. декара земеделска земя. Това значи, че близо 25% от общо 32.5 млн. дка обработваема площ в България се засява без знанието, а понякога и със знанието и против желанието, на собственика. Само членовете на асоциацията са констатирали неправомерно ползване на над 300 хил. декара техни земи, което е около 15% от общо притежаваните от тях. БАСЗЗ е сезирала 67 кмета на общини, но са издадени само 200 заповеди за неправомерно ползване за около 25 хил. дка. По думите им се стига се и до абсурдни ситуации, като например в село Синапово в община Тополовград над 4 500 дка на членове на асоциацията да са дадени под аренда на един арендатор, но той не може да влезе да работи, защото някой друг вече ги е засял.
 

В много землища, където сме и арендатори, имаме арендни договори за 5 хил. дка, а обработваме едва 4-4,2 хил. дка, защото другите се обработват неправомерно, казват от асоциацията. Проблемът според тях е, че няма процедура за влизане във владение на земи, които се обработват незаконно от друг.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии