Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Правителството увеличи защитените зони в България с още триСъс свое решение Министерският съвет на Република България прие списък от три нови защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, който е допълнение на приетите списъци от такива зони с Решения на Министерски съвет № 122/2007 г., Решение № 661/2007 г., и Решение № 802/2007 г.

 

Решението предвижда още разширяването на териториалния обхват на 26 от съществуващите защитени зони.
 

 

Трите нови зони са „Конунски дол”/779.06 ха/, област Плевен, „Чирпански възвишения”/12 321.42 ха/, област Стара Загора и „Ново село” /815.91 ха/, област Видин.

 

Във връзка със заключенията от проведения в периода 09-12 юни 2008 г., биогеографски семинар, с цел отразяване на бележките и допълване на мрежата от защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Българска академия на науките идентифицира важни територии за оценените с „недостатъчност" и „научна резерва" видове и местообитания в рамките на финансиран от ПУДООС проект „Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000, етап 2009".
 

 

Посочените нови защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и разширенията на съществуващите защитени зони са разгледани от Националния съвет по биологично разнообразие, консултативен орган към министъра на околната среда и водите на заседание, проведено на 22.10.2010 г.


 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии