Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Положителните фактори на соларните системи

На първо място, сред положителните фактори съпътстващи соларните системи, е неизчерпаемата слънчева енергия. Според оценките, запасите от нефт и природен газ ще почнат да привършват само след няколко десетки години. На запасите от въглища, човечеството ще може да разчита още най-много 250 г. В същото време слънцето има енергия, която превишава 15 000 пъти всичките ни енергийни нужди. Но все пак, важният въпрос е: не колко са големи наличните резерви от изкопаеми горива, а ще може ли човечеството още дълго да ги използва, поради екологични причини свързани с неговото съществуване.?
 
 
Вторият неоспорим положителен фактор за използването на соларната енергия, е потенциалът за създаване на нови работни места. Така например още през 2001 г., в областта на енергетиката свързана със слънчевата енергия (тоест далеч преди кризата), са създадени повече работни места, отколкото в цялата индустрия на информационните технологии или в световната автомобилна индустрия. А този потенциал очевидно тепърва ще се развива.  
 
 
Третият положителен фактор е сто процентната рециклируемост на използваните материали. Структурните материали използвани при създаването на слънчевите колектори са алуминий, мед и стъкло. Също така и останалите компоненти използвани при оборудването на колекторите подлежат на пълно рециклиране.
 
 
Четвъртият положителен фактор е високата ефективност. 70-90% от слънчевата радиация се преобразува в топлинна енергия, фотоволтаичната ефективност достига до 15%, а фотосинтезът е около 1%.
 
 
Петият положителен фактор е възможността за създаването на интересни архитектурни проекти, свързани с изграждането на интегрирани соларни покриви и фасади на сгради. Интересно архитектурно разпределение на повърхности и др.
 
 
Шестият положителен фактор – нулевото отрицателно въздействие върху околната среда по време на експлоатация. Слънчевата енергия е един от най-чистите източници на енергия, които са познати на човечеството. Например, непълното изгаряне на сухата, в още по-голяма степен на влажната дървесина, води до увеличаване на вредните емисии не само във въздуха, но и в хидро  пространството: проблеми за рибата в резултат на наносните отложения, големите водни електроцентрали оказват също негативно влияние върху климата, вятърните електроцентрали създават проблеми за птиците в резултат на увеличените нива на шума, така също те нарушават екохаректиристиките на цели местности, в това число и на защитени природни резервати и др.  
 
 
Седмият положителен фактор са много ниските експлоатационни разходи. След първоначалната инвестиция, инвеститорът през следващите 20-30 години ще си доставя почти безплатна топлинна енергия. Практиката доказва продължителността на живот при качествените соларни системи. 
 
 
Осмият положителен фактор, е че не е нужно да се завземат нови терени при изграждането на соларни инсталации. Те могат да се поставят на вече съществуващи покриви, фасади, да се изградят като навеси на автопаркинги и т.н.
Както се вижда соларните системи са част от енергийното бъдеще на човечеството, част от екологичното бъдеще на нашата планета.
 
 
От чисто практична гледна точка, към гореупоменатите положителни фактори, можем да прибавим: голямата икономия на енергия при затопляне на вода (до 70%).
 
: високата степен на независимост от монополния доставчик на енергия.
 
: високата степен на надеждност и комфорт при експлоатация на инсталацията-няма нужда дори от поддържащ персонал.
 
 
Както по-целия свят, така и в България с всяка изминала година, соларните системи стават все по-популярни. Съвсем закономерно на пазара се появиха много фирми занимаващи се с тази дейност. Това е добре. Но лошото е че някои фирми в по-голяма или по-малка степен хитруват и ощетяват своите клиенти. 
Соларните системи са една голяма наука с много тънкости. Съветът на imotdnes.com към потенциалните инвеститори е, внимателно да си изберат фирмата и да не се заблуждават от малко по-ниската цена, която после ще им излезе многократно по-скъпо. 
 
 
 
 
 
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии