Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Открито писмо относно Алея първа

Писмото е подписано от г-н. Иван Станчов, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, Обединено гражданско сдружение, арх. Калина Павлова и още граждани. Писмото бе връчено лично на Президента Росен Плевнелиев в приемната днес в гр. Варна.

 

До Президента на Република България

Росен Плевнелиев

 

До Министър-председателя на Република България

Бойко Борисов

 

До Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Лиляна Павлова

 

До Министъра на околната среда и водите

Нона Караджова

 

До Областния управител на област Варна

Данчо Симеонов

 

До Кмета на Община Варна

Кирил Йорданов

 

ОТКРИТО ПИСМО

 

Уважаеми господин Президент,

уважаеми господин Премиер,

уважаеми дами и господа,

 

Обръщаме се към всеки един от Вас с молбата всеки поотделно, а и заедно като екип, отговорен за управлението на държавата и по-конкретно за област Варна, да предприемете незабавно, всеки според своите правомощия, необходимите действия по прекратяването на сечта и подкопаването на крайбрежния скат във Варна, както и извозването на земна маса от него и унищожаването по този начин на десетки декари паркова площ от горната част на Морската градина. Към настоящия момент тези действия продължават. На строителната площадка "Холдинг Варна" АД е оградил и поземлен имот с идентификатор 101135.536.1008 с акт за частна държавна собственост № 7646 от 16.11.2010г., граничещ по цялата си дължина със северната граница на имотите, предмет на сделката за Алея първа. Този държавен имот изглежда е предназначен да измести ската извън строителната площадка на „Холдинг Варна” АД чрез подкопаването на горната паркова зона и свалянето на площ от нея на нивото на крайбрежната алея. По същия начин се навлиза не само в имоти частна държавна собственост, но дори и в оградени частни имоти.

В същото време автентичната брегова линия от 1979г., трасирана от 6 граждански организации през месец октомври 2011г., сега попада именно в оградения терен, за който „Холдинг Варна” АД претендира да е негова законно придобита собственост. Очевидно е, че това няма как да се случи по законосъобразен начин, тъй като до изграждането на брегозащитните съоръжения от едната страна на тази линия е било акватория, а от другата плаж и това прави цялата тази територия непродаваема.

Поради всичко това считаме, че е вече неотложно да предприемете действия за възстановяването на държавната собственост над автентичната брегова линия на Варна и непродаваемите прилежащи терени от двете й страни, като атакувате пред съда извършената сделка за Алея първа като нищожна.

Също така молим да предприемете действия за възстановяване на нанесените щети на крайбрежния скат в Морската градина, връщане на отнетата земна маса от него, възстановяване на естествения му шкарп, терасирането му при необходимост и залесяването му с едроразмерна дървесна растителност, типична за нашите географски ширини. Възстановителните работи да бъдат осъществени поетапно, като се осигури възможност за ползване на затворените участъци от Станчовата алея от гражданите или се осигури удобен алтернативен маршрут.

Молим да обърнете особено внимание и на факта, че в активния летен сезон при наличието на строителна забрана се извършват денонощно строителни мероприятия, извозване на земни маси и бетон от едрогабаритни машини, движението на които изключително много замърсява както крайбрежната алея, така и морския плаж, от което са потърпевши и недоволни летуващите граждани и гости на град Варна.

Настояваме за Вашата бърза реакция с оглед опазване на крайбрежния скат на Морската градина, природата и околната среда. Оставаме на Ваше разположение за допълнителни разяснения по представените Ви от 2009г. до сега документи по случая.

 

12.07.2012г., гр. Варна

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии