Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Новите логистични ценрове в България. Кой ще ги наема?

 

Заради свитото потребление логистичната индустрия също пострада сериозно. Точно в момента, в който в България започна изграждането на центрове и паркове, които да отговарят на съвременните изисквания за логистика, то секторът рязко намали обемите си. Въпреки това, много терени бяха намерили своите инвеститори, за които единствен изход бе да продължат строителството на парковете. Затова днес, пазарът на индустриални и логистични площи предлага все по-голям брой възможности за избор от страна на наемателите. Другата положителна страна за тях са понижените наемни нива.

 

Предвид нарастващия избор качеството става определящият фактор при избора на индустриални площи от страна на наемателите, съобщава Tbmagazine, позовавайки се на проучване на Forton International.

 

Инвестиционният риск може да бъде сведен до минимум, ако се изграждат модерни индустриални площи на правилни локации и се прави внимателен и професионален подбор на наемателите. Обемът на новоизграждащи се складове влияе на поведението на наемателите, които изчакват по-дълго преди да пристъпят към решение за наемане, и неизбежно упражнява натиск върху ценовите нива. “Въпреки тези тенденции, логистичният пазар остава най-слабо засегнат от кризата, като основна причина е липсата на свръхпредлагане, породено от свръх очаквания на инвеститорите, както е при офис площите и търговските площи.”, казва Александър Танев, мениджър Логистични площи във Forton.

 

Страната ни остава конкурентноспособна на фона на останалите страни в региона. Според класацията на Световната банка логистичният сектор в България е на 63-то място сред изследваните 155 страни с 2.83 точки и 58.8% покритие на критериите спрямо най-добрата страна в сектора – Германия. Сред критериите, които се вземат предвид в оценяването, са бързината на митническите услуги в страната, качествената инфраструктура, логистичните услуги и компетентността на служителите, изпълняващи обслужващите дейности.

 

През второто тримесечие на 2010 г. на пазара у нас са изградени 86 405 кв.м. нови индустриални площи. Лидл (36 000 кв.м.) и Била (19 600 кв.м.) въведоха в експлоатация логистичните си центрове в района на Елин Пелин, който се обособява като стратегическа локация за логистичните оператори. Около 84 000 кв.м. индустриални площи са в различни етапи на изграждане само в района на столицата, а общият обем на наличните в момента модерни индустриални площи възлиза на 514 750 кв.м. – стойност, която бележи покачване от 20.17% спрямо първото тримесечие на годината. Радостно е, че процентът на незаети индустриални площи отбелязва ръст и в момента е между 8 - 9 %.
 

 

Наемните нива на първокачествените логистични площи се понижават и в момента са средно 4 евро на кв.м., което представлява спад от 20% спрямо последното тримесечие на 2009 г. В тази стойност не се включва сервизната такса, която варира между 0.5 и 1 евро на кв.м. Между 3 и 5 години е средната продължителност на договорите за наем на логистични площи. Гратисният период, който се договаря, е до 3 месеца. Сред предпочитаните от компаниите-наематели локации са районите около Летище София, Божурище, Околовръстното шосе на столицата, териториите около магистралите Тракия и Хемус, както и регионите на Елин Пелин и Костинброд. В тези зони е съсредоточен и голям процент от качественото предлагане, както и бъдещи проекти за индустриални площи.

 

Като цяло компаниите от логистичния сектор отбелязват спад в оборотите. Новоизградените собствени логистични бази на 3PL операторите остават с неоползотворен капацитет, породен от намалените обеми товари. Временният отлив на клиенти за логистични услуги принуждава 3PL операторите да отдават площите под наем директно на конкуренти или други наематели (3PL е компания, която в качеството си на трета страна предоставя складови и логистични решения). Заедно с това, тези оператори, които ползват площи под наем, се стремят да останат конкурентни на пазара и търсят начин да оптимизират разходите си - освобождават се от част от наетите площи и/или предоговарят наемите си.

 

Компаниите от сферата на бързооборотните стоки, преработващата промишленост и технологичния сектор, както и фармацевтичните компании често отбелязват ръст в оборотите си и се активизират в търсенето на нови висококачествени площи. Това дава оптимизъм на инвеститорите в множеството индустриални паркове, които в момента са във фаза на проектиране. Очакванията на специалистите са в рамките на годината да бъдат подписани значителен брой договори, които ще позволят на изграждащите се проекти да влязат в експлоатация.

 

Извън района на столицата активността на пазара на индустриални площи е съсредоточена основно около градовете Пловдив, Варна и Русе. В тези райони се намират най-големите логистични проекти в процес на изграждане. Ето някои от тях:

 

- Логистичен Парк Русе е в процес на изграждане, като се очаква проектът да бъде завършен през четвъртото тримесечие на 2010 г. и да предостави 22 000 км.м. терен, който ще отдава под наем на по-малки или по-големи площи според нуждите на клиентите, като към всяка наета зона ще има и офис пространство.

 

- Логистичен парк Варна увеличава площта си с 1000 кв.м.
 

- Община Перник предоставя 350 дка земя за развитие на екологична и хай-тек продукция

 

- Флоримонт завършва 7 000 кв.м индустриална площ в Плевен

 

- Knauf Bulgaria завършва проекта си за 60 000 км.м в Стара Загора.

 

- Логистичнен терен за около 33 500 кв.м разработва Логистичен парк Пловдив.

 

- Марица логистичен парк в региона на Раднево ще предостави 36 400 кв.м. логистични и бизнес сгради.

 

И през второто тримесечие на 2010 не станахме свидетели на реализирани инвестиционни сделки в сегмента на логистичните площи. Нивата на възвръщаемост се запазват около 13% - стойност, която остава непроменена за шесто поредно тримесечие.

 

България има стратегическа локация на Балканския полуостров и голям потенциал да се превърне в логистичен център в региона. Това може да се постигне с инвестиции за подобряване на транспортната инфраструктура (ж.п. пристанищна, летищна и КПП).

 

В бъдеще влияние за развитието на пазара на индустриални площи в страната ни ще окаже и „Европа 2020” – стратегия за устойчив растеж, изготвена от Европейската Комисия.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии