Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Колективен иск от собственици в кв.”Изгрев” срещу Община Варна

Двеста и петдесет собсвеника на имоти в кв.”Изгрев” са завели колективен срещу Община Варна и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – София.


Искът е за
липсата на пълна и точна кадастрална карта и кадастрален имотен регистър за цялата територия на квартала, по смисъла на ЗКИР, изработени от АГКК - по закон това е задължение на Община Варна.

И до момента, по смисъла на чл. 9  от ЗУТ,  законовия статут на тази територия е неурегулирани земеделски земи, а практически прилагания режим от Община Варна за имотите в нея е като за урбанизирана територия.


Искът на собствениците е съдът да признае бездействието на двете институции в изпълнение на вменените им от Законите задължения за устройственото проектиране на територията и ги задължи в законово установените срокове да ги изпълнят, като осигурят влезли в законна сила Устройствени планове.


Като привременна мярка , гарантираща изпълнението на тези задължения, собствениците са предявили съдът да постанови   спиране от Община Варна на начисляването на  суми  за имотен данък „земя” и такса смет върху нея от 01.01.2012г. , както и възстановяване на начислените им суми за това от последните 5 години, като недължими по ЗМДТ за имоти - земеделски земи, в т.ч. и за незастроената територия  от застроените.

Изключителен интерес представляват и очакванията за поведението на Ответните страни по делото – Община Варна и АГКК – София, при очевидната обективност на иска и фактите по него.  Дали те ще признаят основателността на иска, или ще защитават с всички позволени им процесуални средства сегашното статукво на неопределеност, корупционен климат в административно-техническото обслужване на имотите от „квартала” и перспективата за продължаване хаоса в застрояването му.

 

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ „Изгрев”

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии