Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Данъчно-осигурителен календар - 25.07.2011 - 31.07.2011

 

•  Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юли 2011 г. задължителни осигурителни вноски.
29 юли 2011 
•  Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юни са направени само частични плащания.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2011 г. (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за трето тримесечие на 2011 г.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юни.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Юни 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2011 г. (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.).
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юни 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основан ие чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 31 Юли 2011 г. е 01 Август 2011 г.)
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.) 
•  Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
31 юли 2011
(Първият работен ден след 31 юли 2011г. е 1 август 2011г.)
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии