Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

БЪЛГАРИЯ: Аграрен университет в Пловдив

Аграрен университет в Пловдив е държавно училище за подготовка на висококвалифицирани кадри за селското стопанство. Създаден през 1945 г., като Агрономо – лесовъден факултет при Пловдивския държавен университет.
 
 
През 1950 г., става Висш селскостопански институт „Васил Коларов” с три факултета – Агрономически, Лозаро-градинарски и Земеделско-технологически. Пръв ректор е Христо Даскалов.
 
 
През 1953 г., на основата на Земеделско-технологическия факултет е създаден Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив. През периода 1972 – 1975 Висшият селскостопански институт в Пловдив е филиал на Научно-учебния комплекс Селскостопанска академия „Георги Димитров” в София.
 
 
С постановление на Министерския съвет от 1977 г., Висшият селскостопански институт в Пловдив е определен като единствено висше училище, подготвящо кадри за земеделието в България.
 
 
През 2001 г., с решение на XXXVIII народно събрание Висшият селскостопански институт е преобразуван в Аграрен университет.
 
 
Обучението се провежда по програми за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и за образователната и научна степен „доктор”.
 
 
Факултети: Агрономство, Лозаро-градинарство, Тропично и субтропично земеделие, Растителна защита и агроекология, Икономика. Към университета има учебно-опитно поле.   
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии