Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Административни сгради 2010: Административна сграда за нуждите на НАП, град Русе

 

 

инвеститор:
Министерство на Финансите

 

архитект:
арх. Ралица Светозарова Панайотова

 

изпълнител:
Консорциум Интерстрой

 

конструктор:
Анна Стефанова Маджарова-Шопова

 

адрес:
Русе, ул. Майор Атанас Узунов № 19
            

 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
ЗА НУЖДИТЕ НА НАП - РУСЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИИТЕ

АРХИТЕКТ : арх. РАЛИЦА ПАНАЙОТОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ : КОНСОРЦИУМ „ ИНТЕРСТРОЙ „ ГР. СОФИЯ

КОНСТРУКТОР : инж. АНА МАДЖАРОВА

АДРЕС : ГР. РУСЕ, ул. МАЙОР УЗУНОВ № 19

 

Сградата е разположена в урегулиран имот с площ от 10 692 кв. м в централната градска част, между ул. Майор Узунов и ул.Независимост, в район, който се оформя като вторичен градски център с административни и обществено - обслужващи функции.

 

Проектирана е в средата на 80-те години на миналия век за учебен център на военната санитарна школа в града. Сградата е пет етажна със сутерен и към момента на реконструкцията е завършена на груб строеж.

 

Плановата схема е правоъгълна с дължина от 54.50м и нефункционално големи коридорни пространства ( ширина - 7.60 м ).
В обемно отношение сградата е без специфичен и същевременно твърд образ.

 

С проекта за преустройството и реконструкцията й за нуждите на НАП пред архитекта възникнаха няколко предизвикателства :

 

- Коренна промяна на първоначалното планово решение с оглед новите функционални изисквания на възложителя.
Това предопредели обособяване на два самостоятелни входа на сградата и изграждане на удобни вертикални комуникации - за посетители и служители. За целта съществуващото стълбище бе премахнато и изградени две нови с допълнителен асансьор към служебния вход.

 

- Обособяване на зони за свободен достъп на граждани – на първи и втори етаж и зони с контролиран достъп само за служители.

 

- Подобряване на контактите между посетители и служители. Във връзка с това бе осъществена за първи път идеята за обслужване без гише, т.е. чрез пряк контакт гражданин - служител.С това всеки клиент получава възможност да бъде обслужен комфортно и с повече внимание.

 

- По-рационално използване на застроените площи. Това наложи преоразмерените, с първоначалния проект, пространства на фоайетата на втори и трети етаж да се редуцират, като се обособят остъклени към коридорите помещения за работни разговори и конфиденциални срещи с клиенти.


- Постигане на архитектурен образ отразяващ деловия и респектиращ харакактер на институцията НАП. За тази цел е ползвана комбинация от окачена капачкова фасада и композитни алуминиеви панели ETALBOND – bronzemetallic. Потърсен е пластичен акцент на главната източна фасада чрез обемно-пространствено открояване на новопроектираната зала за 150 души на четвъртия етаж. Своеобразни акценти са и новите остъклени стълбищни клетки по северната и западната фасади.

 

При разработката на проека са съблюдавани всички норми за проектиране на офис сгради от такъв тип, в това число и изискванията за достъпна среда за хората с увреждания. Сградата е съоръжена с асансьори за инвалиди. Изградени са пожароизвестителна инсталация структурно - кабелна система, система за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Сградата е газоснабдена . За климатизиране на помещенията е монтиран чилър - разделен тип. Изпълнени са нагнетателни и смукателни вентилационни състеми.

 

Застроената площ на сградата е 1124 кв.м

Разгъната застроена площ е 6776 кв.м

 

Изпълнена пестеливо и рационално, без компромиси в съществените изисквания за качеството на офисното обслужване, сградата постига целите на своето предназначение.

 

Цялостната реализация на обекта е доказателство и потвърждение, че със сравнително скромна инвестиция може да се реализира успешно обществена поръчка при отговорно участие на възложител, проектанти и изпълнител. Това може да се окачестви като добра практика в съвременния инвестиционен процес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии