Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

44 незаконни строежа са премахнали във Варненско през 2007 г.

По приключили съдебни производства от предходни години през 2007 г. на територията на Варненска област са влезли в сила и са изпълнени 44 заповеди за премахване на незаконни строежи - 38 от тях доброволно, останалите 6 принудително.

Това съобщиха в годишния си отчет от Регионалната дирекция за национален строителен контрол - Варна.

От служителите на РДНСК през годината са съставени общо 158 констативни актове за начало на административни производства по ЗУТ (Закон за устройство на територията). От тях 118 бр. са с производство за премахване на незаконни строежи.

Във връзка със съставените констативни актове, от началниците на ДНСК и на РДНСК - Варна, съобразно предоставени правомощия, общо са издадени 80 заповеди за премахване на незаконни строежи. Почти всички от заповедите пък са обжалвани пред съдебните органи, което спира изпълнението им.

Сред събарянията с по-широк обществен отзвук са посочени: премахването на незаконните строителни борси по пътя за кв. "Виница"', плажен бар "Парадизо" на концесионната територия на кк Златни пясъци, автосервиз в кв. "Аспарухово", стоманобетонова конструкция и метална площадка в кк Чайка - в зоната на свлачището на сп. "Трифон Зарезан", хотел "Руто" в кк Чайка, едноетажна сграда с подпокривно пространство в същия курортен комплекс, вилно селище в местност Габрака, в землището на с. Климентово и др.

През изминалата година в РДНСК - Варна, са постъпили 480 искания за назначаване на държавни приемателни комисии за въвеждането в експлоатация на завършени строежи. По част от исканията са направени мотивирани откази поради липса на документи или установени неточности в представените документи.

Общо издадените разрешения за ползване са 383 на брой. От началника на дирекцията са издадени 31 заповеди за спиране на строежи и 31 заповеди за забрана ползването на строежи, въведени в експлоатация, без да са приети по съответния ред.

Издадените от Дирекцията за национален строителен контрол, респективно РДНСК, разрешения за ползване са за строежи с голямо обществено значение, строежи изградени със средства от предприсъединителни фондове на ЕС, строежи от техническата инфраструктура и други.

В общинските технически служби са били направени около 300 проверки, като 182 от тях са конкретно служебни проверки на одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж.

Констатирани са 13 случая на незаконосъобразни действия на главни архитекти и са издадени 13 заповеди за отмяна на издадените разрешения за строеж, в едно с одобрените проекти. Във връзка с обжалване на издадени разрешения за строеж началникът на РДНСК се е произнесъл с общо 69 заповеди по реда на чл. 216 ЗУТ, с които отхвърля подадените жалби като недопустими, отменя или потвърждава издадени откази или издадени разрешения за строеж.

В годишния отчет на дирекцията се посочва още, че проверените строежи и строителни площадки са били над 270, като 73 от тези проверки са били насочени конкретно към дейността на лицата упражняващи строителен надзор, по отношение законосъобразно изпълнение на строежите - спазване на одобрените проекти и предвижданията на подробните устройствени планове, недопускане на съществени изменения по време на строителството, пълнота и правилно съставяне на необходимите актове и протоколи, наличие на необходимите декларации за съответствие и сертификати на влаганите материали и други правила и норми за изпълнение на съответните видове строително-монтажни работи.

Установени са 9 случая на бездействие или неправилни действия при изпълнение на задълженията на строителния надзор, като съответно са образувани 11 административно-наказателни производства срещу лицата, упражняващи строителен надзор.

 

експерт.бг

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии