Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

122-та дка от крайбрежната ивица за бъдещата Алея първа-изключителна държавна собственост

Във връзка с намеренията на „Холдинг Варна” АД, със съдействието на Областна администрация и подкрепата на едно гражданско сдружение, да извърши строителство като недействителен собственик на 122 дка имоти от крайбрежната ивица и Морската градина, сигнализирахме Община Варна и експлоатационните дружества да обърнат внимание, че терените са с валидни актове за изключителна държавна собственост (ИДС) и евентуалното издаване на разрешение за строеж, сключването на договори за присъединяване и самото присъединяване към техническата инфраструктура на обектите при нищожни документи за собственост, биха били незаконни действия.

http://sopa.bg/news.php?extend.92

Наличните актове за ИДС се отнасят за територията на предвидения за изграждане комплекс „Алея първа”. От писмо изх. № 03.07-66 /14.12.2009 г. е видно, че Министерски съвет не е приемал решения за преактуването на имотите от ИДС в частна държавна собственост (ЧДС). Без такива решения по реда на чл.6 ал.1 от Закона за държавната собственост, както и на основание чл.6 ал.3 във връзка с чл.2 ал.1 и чл.7 ал.1 от същия закон, всяка следваща трансформация на собствеността е нищожна. Терените и сега са ИДС, и никога не са били ЧДС, за да могат да се продават, поради което и притежаваните от купувача „Холдинг Варна” АД документи за собственост са нищожни.

Ето защо сезирахме Варненска окръжна прокуратура с допълнителни данни за извършени закононарушения със сигнала, подаден от СОПА на 11.01.2010 г. 

http://sopa.bg/news.php?extend.90

Новите ни искания са:

Да бъде възложена и извършена проверка на наличните данни за престъпления по чл.282 ал.2, чл.311 ал.1 или друга разпоредба от Наказателния кодекс (НК), извършени от Аврам Тодоров в качеството на Заместник областен управител и Христо Контров в качеството на Областен управител на област Варна, както и дали същите са участвали или действали по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група по смисъла на чл.93 т.20 от НК при извършването на сделка с имоти, за които се знае, че длъжностното лице в кръга на службата си ги е преактувано незаконно от ИДС в ЧДС.

Да бъде възложена и извършена проверка на наличните данни за престъпление, извършено от Данчо Симеонов в качеството на Областен управител на област Варна, ако в кръга на службата си заедно с юрисконсулти в Областна администрация е прикривал и продължава да прикрива валидните актове за ИДС и извършените закононарушения.

В случай, че ВОП не е в състояние да гарантира своята независима и самостоятелна работа поради наличната предубеденост на основание чл.29 ал.2 във връзка с чл.47 от НПК, сигналът да бъде изпратен на по-горестояща прокуратура, а варненската да си направи колективен отвод.


Специален акцент е поставен върху искането прокуратурата да се присъедини към производството по адм. дело № 2977 /2009 г. по описа на АдСВ като контролираща страна в защита на закона, за да бъде възстановено законосъобразното състояние на нещата относно собствеността и владението на горепосочените 122 дка имоти, независимо от субективната преценка на съдия Борислав Милачков, че гражданите и гражданските организации нямали правен интерес да оспорват сделка с ИДС, нито да се спазва законът. Защото кой друг освен гражданите би възроптал срещу тази сделка – птиците в небето, рибите в морето или катеричките в Морската градина?!

Заостряме вниманието, че извършената продажба на държавна земя без търг и конкурс под формата на държавна помощ противоречи на принципите за конкуренция. Държавна помощ е допустима за насърчаване на проекти в икономически слабо развити райони, но не и за укрепване на свлачища и срутища чрез строителството на хотели по и без друго вече презастроения ни морски бряг. А контролът дали средствата на европейския данъкоплатец се разходват за държавни помощи, съвместими с общия пазар, се извършва от Европейската комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“, Регистър „Държавни помощи” и нарушенията могат да доведат негативи за страната ни.

инж. Юлиян Чолаков, СОПА, тел. 0888 491445
арх. Калина Павлова, ОЦОСУР, тел. 0899 229006

За контакти:
арх. Калина Павлова, тел. 0899 229006

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии