Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

КЗК глоби “Райфайзенбанк” с рекордните 5 584 570 лева


Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 5 584 570 лв. (пет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди петстотин и седемдесет лева) на «Райфайзенбанк България» ЕАД за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.).
Повод за образуване на производството е подаден до Комисията сигнал от гражданин, в който е посочено, че той и съпругата му, като клиенти на банката по договор за ипотечен кредит от м. октомври 2004 г., са получили безплатна застраховка «Живот» за целия период на договора. Този бонус е бил предлаган от самата банка в периода 2004 – 2007 г. През 2009г., след като съпругата на подателя на сигнала е починала и той е предприел необходимите действия за оповестяване на настъпилото застрахователно събитие, е станало ясно, че застраховката едностранно е прекратена от Райфайзенбанк, считано от 1 юни 2006 г.
От събраните по преписката доказателства е видно, че банката е продължила да предлага тази застраховка към сключен договор за ипотечен кредит и след 1 юни 2006 г. В някои от рекламните съобщения дори изрично се е изтъквало, че безплатната застраховка «Живот» е за целия период на кредита.
Комисията счита, че предлагането на този бонус почти до края на 2007 г. и липсата на обяснения относно причините, наложили прекратяването на договора по инициатива на банката, показват намерението на финансовата институция да използва безплатното предлагане на застраховката единствено като способ за привличане на клиенти, без да е налице действително намерение услугата да бъде реално поддържана.
КЗК приема, че дори да са били налице обективни причини, които са затруднявали банката да поддържа такъв разход, добросъвестното търговско поведение и обичайната практика са изисквали тази промяна да важи само за бъдещите клиенти.
Освен вредата за потребителите, това поведение уврежда интересите и на конкурентите на пазара на финансови услуги, като поставя дружеството в привилегировано положение спрямо онези, които не предлагат безплатна застраховка или предлагат тази услуга, но и действително заделят необходимите средства за нейното изпълнение.
При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание съдействието от страна на ответника и постигнатото споразумение между банката и пострадалото лице, но също така и продължителния период на нарушението.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии